Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
498 research outcomes, page 1 of 50
 • publication . Article . 2015
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Salahat Asadova;
  Publisher: Ministry of Education of Azerbaijan

  In the article it is spoken about the Multiple Intelligence Theory which was developed by Dr. Howard Gardner, professor of education at Harvard University. The importance of implementing multiple intelligence in the classroom is noted and teaching activities that connec...

 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  K.G Vasif;
  Persistent Identifiers
  Publisher: LLC (EOOD) “SCIENTIFIC CHRONOGRAPH"

  С момента выхода в свет журнала Молла Насреддин во главе с Джалилом Мамедкулизаде в нем стали сотрудничать Мирза Алекпер Сабир, Гурбанали Шарифзаде, Омар Фаиг Неманзаде, Мамед Саид Ордубади, Алигулу Гемкгусар, Мамедали Сидги, Салман Мумтаз, Али Рази Шамчизаде, Мирза Маг...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Elena A. Sidenko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ministry of Education of Azerbaijan

  In the current situation related to the reforms in the field of educational policy, one of the priorities in the implementation of the state order is to work with the motivation of teaching staff. The concept of motivation is widely used in the field of professional ped...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Neriman Martı Emel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ministry of Education of Azerbaijan

  The emerging developments in the world in the fields of science, technology and culture have composed the need of qualified education and caused new ways of searching in Turkey as well. Many innovations have been made in different political periods in order to improve t...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Akif Abbasov;
  Publisher: Ministry of Education of Azerbaijan

  Professor Yahya Kerimov has prepared many educational programs, has written hundreds of scientific articles, more than 100 books, brochures, monographs, textbooks and teaching aids in various journals, as well as in the jpurnal "Preschool and Primary Education," whose e...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Elmira Gasimova;
  Publisher: Ministry of Education of Azerbaijan

  In the article it is spoken about the essence of multiculturalism and its impact on tolerant relations. Great attention is paid to the study of multiculturalism in Azerbaijan. Interesting facts are presented here. 2016 is declared the year of multiculturalism in Azerbai...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  G. Sadığova, İ. Əliyeva; G. Sadığova, İ. Əliyeva; G. Sadığova, İ. Əliyeva; G. Sadığova, İ. Əliyeva;

  Qeyri-şiş mənşəli zədələnmələrin, xoşxassəli və bədxassəli sümük­yaradıcı və sümük iliyi şişlərin sitospesifikliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən immunhistokimyəvi markerlər bizim tərəfimizdən dörd kateqoriyaya bölünmüşdür (əsas, faydalı, dəqiqləşdirici və ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Shavkat Hasanov;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  Buyuk qirg’iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning ijodi, uning Sharq va G’arb madaniyatining hayotbaxsh xususiyatlari o‘ziga xos tarzda sintezlash badiiy mahorati va novatorligi Markaziy Osiyodagi qardosh xalqlar adabiyotiga ulkan ijobiy ta’sir o’tkazgan edi. O’zbek adabiyo...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Ənsərova Aynur,; Gülnarə Vəliyeva; Pərvanə Mahmudova; Nailə Məmmədova;
  Publisher: Zenodo

  <strong>Tədqiqatın məqsədi</strong> İlk dəfə olaraq, Türkiyyə Respublikası ərazisində Araz çayı ilk mənbədən qonşu dövlətlərlə sərhəd sahələrdə ilin fəsilləri üzrə mikrobioloji cəhətdən müfəssəl öyrənilmişdir. <strong> </strong> <strong>Tədqiqatın material və metodları ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Oluwaseyi o. Sodiya; Abuhayat Guliyeva;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ministry of Education of Azerbaijan

  Education is a developing process, which reflects itself in the changes around the world. The increase in demand for high quality education is changing education and is reminiscent of a continuous process, like a circle, and teachers, who are supposed to be the driving ...

  Add to ORCID
498 research outcomes, page 1 of 50