Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
4,859 research outcomes, page 1 of 486
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Drnovšek, Nika;
  Publisher: N. Drnovšek

  Rastlinski virusi so intracelulearni patogeni, ki povzročajo veliko škodo v kmetijstvu. Virusne bolezni povzročajo občuten padec v kvaliteti in količini pridelka, kar ogroža svetovno preskrbo s hrano. Tradicionalne metode nadzora nad virusi niso zadosti učinkovite, zato...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Ravšelj, Dejan; Aristovnik, Aleksander;
  Publisher: MDPI

  Research and development (R&D) investment is widely recognised as one of the crucial elements of generating the competitive advantage of contemporary companies. At the same time, it is also considered to represent one of the key determinants of overall sustainable devel...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bergant, Eva;
  Publisher: E. Bergant

  V svoji diplomski nalogi sem se odločila raziskati travmatične izkušnje z intervencij, ki so jih doživeli člani prostovoljnega gasilskega društva, z namenom ugotoviti, kako bi lahko socialnodelovne metode posegle v tovrstno situacijo. Osredotočila sem se na operativne č...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kokalj, Petra;

  Namen magistrskega dela je bil preveriti ali je lahko reakcijski čas mera relativne intenzivnosti ravnotežne naloge. Magistrsko delo je imelo naslednje cilje: (1) ugotoviti ponovljivost enostavnega reakcijskega časa na vidni dražljaj med izvedbo iste ravnotežne naloge (...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Trček, Samo;

  Aluminij je zaradi svoje nizke gostote in dobrih mehanskih lastnosti vse bolj uporabljan v industriji. Med obdelavo se pridela veliko odpadnega aluminija, ki ga je smiselno reciklirati. V tem delu smo poskusili optimizirati način reciklaže aluminija, s čim nižjo porabo ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pušelc, Žiga;
  Publisher: Ž. Pušelc

  Diplomsko delo opisuje razvoj komunikacij z vidno svetlobo in možnost implementacije takšnega sistema v naš vsakdan. Opisano je delovanje in potek komunikacije preko vidne svetlobe ter kako iz te svetlobe dobimo podatke na sprejemni strani. Namen naloge je predstavitev ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Blatnik, Mihael;
  Publisher: M. Blatnik

  Človeško življenje in delo dandanes največ poteka v notranjih prostorih, zato je treba zagotavljati ustrezno standardno kakovost bivanja, ki pa je izredno odvisna od temperature samih prostorov. Konvektor je naprava, ki nam omogoča ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje p...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kolbl, Živa; Saračević, Selma;
  Publisher: Ekonomska fakulteta

  Odnos med porabniki in blagovnimi znamkami je pomembno raziskovalno področje v trženju. Ugotovitev, da porabniki z blagovnimi znamkami tkemo odnose, podobne medčloveškim, je spremenila tok raziskovanja v trženju, ki se od takrat usmerja tudi v proučevanje odnosov med po...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prinčič, Maša;
  Publisher: M. Prinčič
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bevk, Špela;
  Publisher: Š. Bevk

  Uvod: Rak mod je najpogostejša oblika raka pri mladih moških do 35 let. Statistika kaže, da se bo število obolelih še povečevalo v prihodnosti. Zgodnje odkrivanje raka mod je ključnega pomena za preživetje in uspešno zdravljenje bolezni. Samopregledovanje mod je enostav...

4,859 research outcomes, page 1 of 486