Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
56,486 research outcomes, page 1 of 5,649
 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access
  Authors:
  Sils, Jānis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Par darba mērķi izvēlēts - apzināt ar plašsaziņas līdzekļu pusaudžiem radīto informatīvo vidi no vērtību viedokļa, kā arī veicināt pedagoģisku interesi pa šo jautājumu. Galvenie uzdevumi - sīkāk izpētīt pusaudžu auditorijai paredzētos plašsaziņas līdzekļus, analizēt to ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  A.J. van Loon; Małgorzata Pisarska-Jamroży; Juris Soms; Māris Krievāns; Māris Nartišs;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Springer Science and Business Media LLC

  Abstract Geologically extremely rapid changes in altitude by glacial rebound of the Earth crust after retreat of the Scandinavian Ice Sheet at the end of the last Weichselian glaciation influenced the palaeogeography of northern Europe. The uplift of the Earth crust app...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2010
  Open Access English
  Authors:
  Gonca, V; Švabs, J;
  Publisher: Institute of Polymer Mechanics. University of Latvia

  There is described a method of generation the rigid feature “force – settlement” for TLEME package, which consist of several elastomer and non-elastomeric layers, taking into account the weakly compressible of elastomer layers, deformation of support non-elastomeric lay...

 • publication . Article . 1991
  Open Access English
  Authors:
  Edmund Christiansen; K. O. Kortanek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Published by Elsevier B.V.

  Abstract The object of this work is twofold. The first goal is to demonstrate that for the duality problem of limit analysis with linearized yield condition the LP primal affine scaling algorithm shows properties, which are significantly different from those of the Simp...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Smirnova, Angelina;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Angelina Smirnova Sergejs Timofejevs un viņa savas dzejas tulkojumi latviešu valodā: bakalaura darbs. - Rīga, 2020. - 55 lpp. Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts autora atdzejas izpētei, par piemeru ņemot Latvijas krievu rakstnieka Sergeja Timofejeva daiļradi. Īpaša uz...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  ByungWon Lee; Sangjae Lee; Seongil Jeon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SAGE Publications

  As previous literature on the effect of controls usage on the outcome of controls (controls effectiveness) are rare, this study intends to use controls framework to explain controls effectiveness as HIS (hotel information system) quality and user satisfaction. The purpo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Lediņš, Edgars;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kopš 1966.gada Papes Ornitoloģiskajā stacijā tiek veikti putnu migrācijas pētījumi. Salīdzinoši maz datu ir iegūts par caurceļojošo ausaino pūču izcelsmi. Pētījuma mērķis bija noskaidrot jauno (1. kalendārais gads) ausaino pūču iespējamo izcelsmi, izmantojot stabilo ūde...

 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access
  Authors:
  Vilmane-Zvonkus, Ieva;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Autore pētījusi, kādas specifiskas vajadzības apmierina lokālie mediji un kādas ir lasītāju gaidas pret tiem. Secinājums - lokāls laikraksts spēj konkurēt ne tikai ar nacionāliem, bet arī virtuāliem medijiem.

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access
  Authors:
  Daugaviete, Dace;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba mērķis autorei ir analizēt esošo situāciju Latvijas Republikā, aprakstīt pro bono kā juridiskas palīdzības sniegšanas veidu, t.sk. aprakstot tā rašanos un vēsturisko attīstību ārvalstīs un attīstību mūsdienu Latvijā; kā arī apzināt un sniegt savu viedokli par elek...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access
  Authors:
  Zilgalve, Ieva;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Zilgalve I., maģistra darba tēma: „Runas darbības aktivizēšana bērniem ar cerebrālo trieku un dizartriju rehabilitācijas centrā.” Maģistra darba mērķis Teorētiski izzināt un praktiski pārbaudīt runas darbības aktivizāciju bērniem ar cerebrālo trieku un dizartriju rehabi...

56,486 research outcomes, page 1 of 5,649