Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,354 research outcomes, page 1 of 136
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Blažić, Milena Mileva;

  Beseda slikanica se je pojavila leta 1939, ko se v Učiteljskem tovarišu pojavi članek Alberta Široka z naslovom Kratek pogovor z avtorjem slikanice.

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Stabej, Marko;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Slovenska jezikovna skupnost se je po l. 1918 začela razvijati v drugačnih razmerah kot dotlej slovenščina se je statusno okrepila v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, v sosednjih državah pa je skupnost kljub mednarodnim obljubam doživljala asimilacijske pritiske. ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pulvirenti, Luigi;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek se osredotoča na v pogovorni slovenščini zelo navzočo izposojenko ful, in sicer na njen izvor, pomen ter rabo v najširšem smislu. Pri raziskavi se opira na baze slovenskih jezikovnih korpusov Gigafida, Kres in Gos. Analiza gradiva nam poleg same rabe besede po...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Ascencio-Vásquez, Julián; Brecl, Kristijan; Topič, Marko;
  Publisher: IEEE Xplore
  Project: EC | SOLAR-TRAIN (721452)
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Škafar, Vinko;
  Publisher: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Alba, Vincenzo; Bertini, Bruno; Fagotti, Maurizio;
  Publisher: SciPost Foundation
  Project: EC | OMNES (694544)

  We investigate the dynamics of bipartite entanglement after the sudden junction of two leads in interacting integrable models. By combining the quasiparticle picture for the entanglement spreading with Generalised Hydrodynamics we derive an analytical prediction for the...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Đukanović, Maja;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Pouk slovenščine v Srbiji ima dolgo tradicijo, ki sega na sam začetek 20. stoletja, ko je bil v študijskem letu 1907/1908 za potrebe knjižnih prevajalcev organiziran prvi tečaj slovenščine na tedanji Visoki šoli v Beogradu. Slovenščina in srbščina sta se razvijali v sku...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Kavčič, Tina; Zager Kocjan, Gaja; Dolenc, Petra;
  Publisher: Transaction Periodicals Consortium, Rutgers University

  The study aimed to investigate measurement invariance of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10) across gender, age, and education. Adults from a general population of Slovenia (N = 431 58% female age 18 to 59 years) filled in the CD-RISC-10, the short...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ramovš, Jože;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Materni jezik je glavno orodje za občevanje ali komuniciranje med ljudmi. To velja za vse tri načine besednega komuniciranja: razvedrilni klepet, delovni in osebni pogovor - za tega še prav posebej. Rodna družina s svojim specifičnim načinom doživljanja in govorjenja pr...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access
  Authors:
  Ferk Savec, Vesna;

  The article focuses on the opportunities and challenges for the use ofICT and innovative teaching methods in Science, Technology, Engineer-ing and Mathematics (STEM) education with regard to teachers’ Tech-nological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Thereby, teach-...

1,354 research outcomes, page 1 of 136