Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
846 Research products, page 1 of 85

 • 2012-2021
 • Open Access
 • Report
 • SI
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Krže, Luka; Gričar, Jožica; Čufar, Katarina;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Pri 10 zdravih jelkah (Abies alba) smo raziskali anatomsko zgradbo floemskih branik (FB) glede na njihovo širino, razmerje med številom slojev celic v FB in v ksilemskih branikah (KB) iste sezone, razlike v številu slojev celic v FBin KB po obodu posameznega drevesa ter...

 • Open Access English
  Authors: 
  Blaženka Bukač; Marijan Grgić; Tomislav Bašić;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Countries: Slovenia, Croatia

  Ice-sheet mass balance and ice behaviour have been effectively monitored remotely by space-borne laser ranging technology, i.e. satellite laser altimetry, and/or satellite gravimetry. ICES atmission launched in 2003 has pioneered laser altimetry providing a large amount...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Turk, Žiga;
  Publisher: European peopleʹs party, Springer
  Country: Slovenia

  Across Europe there is growing concern about populism. In this article populism is analysed through the lens of Jonathan Haidts moral foundation theory. People make choices, including political choices, based on their morals. Political families also base their policies ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Rugani, Tihomir; Dakskobler, Igor; Nagel, Thomas Andrew; Rozman, Andrej; Diaci, Jurij;
  Publisher: Zveza gozdarskih društev Slovenije
  Country: Slovenia

  V raziskavi smo analizirali razvoj gozdnih sestojev, prizadetih po naravni ujmi. Osredotočili smo se na primerjavo razvoja vegetacije med saniranimi (sečnja in spravilo sta bila izvedena) in nesaniranimi (sečnja in spravilo nista bila izvedena) deli poškodovanih gozdnih...

 • Publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Bončina, Andrej; Diaci, Jurij; Jerina, Klemen; Krč, Janez;
  Publisher: Delo
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Merela, Maks; Serša, Igor; Mikac, Urša; Oven, Primož;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Preverjena je bila uporaba jedrske magnetne resonance (Nmr) za raziskave anatomije in vlažnosti lesa. Na tri metre visoki živi bukvi (Fagus sylvatica L.) smo uporabili 3d spin-echo mr-mikroskopsko tehniko slikanja s prostorsko resolucijo 100 mm in opazovali strukturo od...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ličina, Tina; Krofel, Miha; Reljic, Slaven; Huber, Đuro; Jonozovič, Marko; Stergar, Matija; Jerina, Klemen;
  Publisher: Biotehniška fakulteta
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Razpet, Marko;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Pedagoška fakulteta, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Tomšič Čerkez, Beatriz;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  Country: Slovenia

  Arhitekturno oblikovanje je likovno področje zastopano v učnih načrtih tako za osnovno kot za srednjo šolo. Cilj pričujoče monografije je predstaviti kompleknost področja in tematike, v katere se je potrebno poglobiti za izvebdo kakovostnega likovnega pouka na področju ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Marion, Leon; Torelli, Niko; Oven, Primož;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  V začetku februarja 1999 je sneg poškodoval veliko dreves v Mestni občini Ljubljana. Od 624 dreves, zajetih v naši raziskavi, je bilo kar 195 (31 %) poškodovanih zaradi snega. V povprečju smo zabeležili 1,7 odloma na drevo. Poškodovanih je bilo 17 drevesnih vrst. Najpog...