Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
843 research outcomes, page 1 of 85
 • publication . Report . 2020 . Embargo End Date: 04 Sep 2020
  Open Access English
  Authors:
  Lavrenčič, Marko; Brank, Boštjan;
  Publisher: Springer Nature
  Country: Slovenia

  We compare three nearly optimal quadrilateral finite elements for geometrically exact inextensible-director shell model. Two of them are revisited and one is novel. The assumed natural strain (ANS) element of Ko et al. (Comput Struct 185:1-14, 2017) shows low sensitivit...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Burgar Kuželički, Dan; Krajčič, Darij;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
  Country: Slovenia

  Slovenija je morala z vstopom v EU leta 2004 določiti posebna varstvena območja in jih vključiti v evropsko omrežje območij Natura 2000. Območja Natura 2000 so se z namenom ohranjanja stanja v naravi vključila v obstoječe gozdnogospodarske načrte, ki so tako pridobili s...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oven, Primož; Poljanšek, Ida; Vek, Viljem;
  Country: Slovenia
 • publication . Report . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Winkler, Iztok;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
  Country: Slovenia
 • publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kalin Golob, Monika; Stabej, Marko; Stritar Kučuk, Mojca; Červ, Gaja;
  Publisher: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje
  Country: Slovenia
 • publication . Report . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Ficko, Andrej; Bončina, Andrej;
  Publisher: Resilience Alliance
  Country: Slovenia
 • publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Toš, Niko; Kurdija, Slavko; Kovačič, Matej; Falle Zorman, Rebeka; Vovk, Tina; Broder, Živa;
  Publisher: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja
  Country: Slovenia
 • publication . Report . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Koler-Povh, Teja; Turk, Goran; Mikoš, Matjaž;
  Publisher: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
  Country: Slovenia

  Scientific communication in technics consists primarily of articles in peer-reviewed scholarly journals. In our research of 2026 articles, published in JCR journals in the field of civil engineering in 2007, we found out that 21% of them are published as open accessed a...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jakšić Ivačič, Živa; Kadunc, Barbara; Mlakar, Špela; Schmid, Špela;
  Publisher: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
  Country: Slovenia

  Konvencija o pravicah invalidov zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Namen prispevka je evalvirati proces prirejanja Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko s poudarkom na udeležbi lektorjev z motnjami v du...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Furlan, Franci; Winkler, Iztok;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
  Country: Slovenia

  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb se postopoma stabilizira. Povečuje secelotni prihodek od prodaje. Letos panoga spet izkazuje dobiček, realno se je povečala dodana vrednost, močno je porasel izvoz. Stroški plač in amortizacije so se letos realno povečali, prav t...

843 research outcomes, page 1 of 85