Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
531 research outcomes, page 1 of 54
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žiga Marenk; Miha Krofel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica

  Navadni muflon (Ovis orientalis musimon) je danes v Sloveniji najštevilčnejša, vendar zelo slabo raziskana tujerodna vrsta parkljarjev. Tudi drugod po Evropi so raziskave te vrste redke, še zlasti glede rabe krmišč, čeprav je dopolnilno krmljenje pogosta praksa v mnogih...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Samar Al Sayegh-Petkovšek; Boštjan Pokorny; Dejan Firm; Klemen Jerina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Velike prostoživeče rastlinojede uvrščamo med ključne vrste kopenskih ekosistemov, saj neposredno in posredno vplivajo na številne druge skupine organizmov in na zgradbo ter delovanje celotnih ekosistemov. Veliki rastlinojedi s prehranjevanjem, teptanjem, uriniranjem in...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . Preprint . Book . Report . 2015
  Open Access German
  Authors:
  Perekhozhuk, Oleksandr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO)

  Transition from the planned to the market economy involved profound changes in Ukrainian economy. Before the liberalization of prices in 1992, milk processing in Ukraine was concentrated in regionally distributed large state milk processing factories. In the meantime, t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . Report . 2016
  Open Access German
  Authors:
  Nejc Thaler; Marko Bajc;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Slovenian Forestry Institute

  Sekundarni metaboliti so organske spojine, ki jih najdemo pri glivah in rastlinah, kjer imajo vlogo obrambnih in signalnih molekul ali zagotavljajo druge selekcijske prednosti, niso pa neposredno vpleteni v rast, razvoj in razmnoževanje organizma. Pri delu s tehnikami D...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krošelj, Tina;
  Publisher: T. Krošelj
 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mateja Kišek; Kristjan Jarni; Robert Brus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

  This study focuses on the morphological and genetic characteristics of European crab apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) and the occurrence of hybrids in its populations. We analyzed a total of 107 putative European crab apple trees in Slovenia: 92 from nine natural pop...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Andrej Ficko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

  Although several private forest owner studies have dealt with how private forest owners understand forest management, little is known about the determinants of specific forest management concepts. The study expands previous latent variable models of the perception of fo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access German
  Authors:
  Špela Malovrh; Matevž Mihelič; Janez Krč;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Slovenian Forestry Institute

  Čeprav so tla ključnega pomena za trajnostni razvoj, se v zadnjem desetletju povečuje degradacija tal v EU. Izvzeta niso niti gozdna tla, ki so v zadnjih letih zaradi povečanega obsega naravnih nesreč in posledične rabe sodobnih tehnologij v Sloveniji vse pogosteje izpo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kopriva, Eva;
  Publisher: E. Kopriva
 • publication . Master thesis . 2020 . Embargo End Date: 29 Oct 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Koceli, Marko;
  Publisher: M. Koceli

  V kmetijstvu je pri spravilu krme vse večja potreba po hitrejšem procesu. Zaradi tega se je na trgu pojavilo zanimanje za traktorsko kosilnico z vgrajenim transporterjem travinja v vrste. S tem odpravimo potrebo po dodatnem prehodu zgrabljalnika. Transport travinja bo i...

531 research outcomes, page 1 of 54