Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:
Results per page: Sort by:
20 publications, page 1 of 2
(CSV)
 • Article Turkish OPEN
  ŞAHİN, Mustafa Ergin; ÖZTÜRK, Kadir;
  (2018)
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler
  With the developing world andcomputers and computer systems have become an indispensable part of life. Fromhome devices to mobile phones, many tools work with the computer system. Thishas made the interaction between the human brain and devices inevitable. Whenwe consid...
 • Article Turkish OPEN
  YILDIZ, Muhammet;
  (2013)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  As regards politicalrights, Turkish women have gained important rights with the declaration of theRepublic. Firstly, the Turkish woman who won the right to be elected andelected in the 1930 municipal elections has the right to become a mukhtar afterwards.In this study, ...
 • Article Turkish OPEN
  YIldız, Muhammet;
  (2018)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  When looking to the historyof women, Turkish women are forefront in terms of life style. Because Turkishwomen have found their place in all kinds of social and cultural activities.Especially Central Asian culture, Seljuk and Ottoman periods are examples ofthis. But the ...
 • Article Turkish OPEN
  ÇETİNKAYA, Gürdal;
  (2019)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  Ortadoğu Coğrafyası konumu itibariyle geçmişten günümüze birçok önemliolayın meydana geldiği stratejik öneme sahip bir yerdedir. Yazarın da eserindebelirttiği üzere Ortadoğu: ‘’Batıda Mısır’dan doğuda İran’a, kuzeydeTürkiye’den güneyde Arap Yarımadası’na kadar olan bölg...
 • Article Turkish OPEN
  GÜNAY, Can Abdullah;
  (2019)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  Çalışmamız, Türkiye’deki köy öğretmen okullarının teorik ve pratiktemellerini tarihsel sosyolojik temelde anlamayı ve açıklamayı amaçlamıştır. Bubağlamda, çalışmada, Osmanlı Devleti’nde köy öğretmen okulları kurmadüşüncesinin tarihsel arka planı, sosyolojik bir bakış aç...
 • Article Turkish OPEN
  ŞAHİN, Mehmet; KILIÇ, Bera;
  (2019)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  Kuantum biyolojisi, kuantum teorisinin, klasik fiziğindoğru bir tanım veremediği, biyolojinin yönlerine uygulanmasıdır. Bu basittanımlamaya rağmen, bu alanın bilimsel amaçları ve rolü hakkında tartışmalardevam etmektedir. Bu makale, kuantum biyolojisinin bugün nerede du...
 • Article Turkish OPEN
  Yıldız, Muhammet;
  (2018)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  Yeni dünya düzeni; Ortaçağ Avrupa’sındadin, Yeni Çağ Avrupa’sında Rönesans ve Reform, Yakınçağ Avrupa’sında Sanayi üzerindegelişmiştir. Günümüzde genel olarak ekonomi ve ticaret üzerinde tartışılan yenidünya düzeninin, gelecek yüzyılda dijital dünya adıyla anılacağıbeli...
 • Article Turkish OPEN
  DAĞLI, Hacı;
  (2019)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  As it is known, Turkish has a very richvocabulary and in itself organ, food, color, disease, plan, etc. In terms ofnames are used in various phonetic views. Animal names have an important placeamong these. In this respect, it is important to examine the animal names inG...
 • Article OPEN
  Keskenler, Mustafa Furkan; Keskenler, Eyüp Fahri;
  (2017)
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER
  Bulanık mantık yaklaşımı ile insanlara ait veriler ve deneyimlerişlenerek programlara yani makinelere çalışabilme yeteneği kazandırılır. Genelolarak sözel ifadeler bilgisayar ortamında matematiksel bir dille ifadeedilmektedir. Bu matematiksel ifade, bulanık mantık ve bu...
 • Article Turkish OPEN
  Yıldız, Muhammet;
  (2013)
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler
  As regards politicalrights, Turkish women have gained important rights with the declaration of theRepublic. Firstly, the Turkish woman who won the right to be elected andelected in the 1930 municipal elections has the right to become a mukhtar afterwards.In this study, ...
Results per page: Sort by:
20 publications, page 1 of 2
Last index information
(CSV)