Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
28 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜNAY, Can Abdullah;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Çalışmamız, Türkiye’deki köy öğretmen okullarının teorik ve pratiktemellerini tarihsel sosyolojik temelde anlamayı ve açıklamayı amaçlamıştır. Bubağlamda, çalışmada, Osmanlı Devleti’nde köy öğretmen okulları kurmadüşüncesinin tarihsel arka planı, sosyolojik bir bakış aç...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DAĞLI, Hacı;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  The horse has a very important place in allaspects of the lives of Azerbaijan Turks, who have a rich oral literature.Accordingly, the horse, which is a mount, is used in the epics, fables,proverbs, and products of national folklore. In particular, the horse hasgained a ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  SARI, Selim;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Hakikat Anadolu Sesleri, 7 Şubat 1911 tarihinde Eskişehir’de yayın hayatına girmiş yerel bir gazetedir. Hakikat gazetesinin Sorumlu Müdürü İsmail Mestan’dır. Gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini, İsmail Mestan ve Hakkı Tarık (Us) yapmıştır. Hakikat gazetesi günlük o...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇETİNKAYA, Gürdal;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Ortadoğu Coğrafyası konumu itibariyle geçmişten günümüze birçok önemliolayın meydana geldiği stratejik öneme sahip bir yerdedir. Yazarın da eserindebelirttiği üzere Ortadoğu: ‘’Batıda Mısır’dan doğuda İran’a, kuzeydeTürkiye’den güneyde Arap Yarımadası’na kadar olan bölg...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZELMACI, Şeyma; ÇAKIR, Uğur;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Bulunduğumuz coğrafya tarih boyunca pek çok savaşlara sahne olmuş ve butopraklar uğruna pek çok bedel ödenmiştir. Toplumumuz şu an refahı yaşıyorsabunu hiç şüphesiz ecdatlarının ödediği bedellere borçludur. Bu toprakların kıymetinibilmek adına kendi canını bu uğurda fed...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  YILDIZ, Muhammet;
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler

  Kadınlarıntarihine bakıldığında, Türk kadını yaşam şekli itibariyle ön plana çıkmaktadır.Çünkü Türk kadını her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde kendine yerbulmuştur. Özellikle Orta Asya kültürü, Selçuklu ve Osmanlının ilk dönemleribuna örnek gösterilebilir....

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  KARSLİ, Veysel; BAYRAK, Meva;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Teknolojide kaydedilen gelişmelerle birlikte, kullanıcılara sanal ortamlarda gerçek ortam deneyimi yaşatan sanal gerçeklik uygulamaları, dil öğreniminde kullanılan teknolojilere bir yenisi olarak eklenmiştir. Bu doğrultuda, bu araştırmada dil öğrenimine yönelik olarak g...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  KUL, Beyzanur;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, enerji depolama sistemlerinden biri olan pillerden karşılayabiliriz. Bu kapsamda piller, elektrik enerjisini elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolayabilir ve istenildiği anda da bu depolanan enerjiyi elektrik e...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖNVER, Şevki Bilgehan;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Gerileme dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu, savaş mağlubiyetlerininekonomik, sosyal ve siyasal etkilerinden kurtulmak ve imparatorluğu yenidenayağa kaldırma yoluna gitmiştir. Batıdaki reformları örnek alan 19.yy.aydınlarının Tanzimat Dönemi adını verdiği bu dönemde idar...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Keskenler, Eyüp Fahri; Keskenler, Mustafa Furkan;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Yapay sinir ağlarının günümüzde birçok alanda kullanımına rastlamakmümkündür. Yapay sinir ağları, birden fazla nöronun belirli disiplinçerçevesinde bir araya getirilmesiyle bir görevin gerçekleştirilmesi içinyapısal, istatistiksel, matematiksel ve felsefi sorunlara çözü...

28 research outcomes, page 1 of 3