Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Publisher
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
49 Research products

 • Publications

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: BIÇAKÇI, Saliha Nur;

  Nesnelerin interneti insan aklına gelebilecek her türlü nesnenin birşekilde internet aracılığıyla, diğer nesnelerle iletişim halinde olmasıdır.Market alışverişine çıkıldığı düşünüldüğünde, yaşam alanlarındaki bilgisayar yada mobil aygıtlar ev ihtiyaçlarının bitmek üzere olduğunu ya da tamamenbittiğini bildirebilir. Bu durum film sahnesi değil “nesnelerin internetinin”gerçek yüzüdür. Ya da daha abartılı şekilde çamaşır makinesi deterjanınınbittiğini fark edip ortalama tüketimi hesaplayıp kullanıcılar adına marketesipariş verebilir ve bu durumu kullanıcısına mesaj ya da e-posta yoluyla haberverebilir. Sabah uyanıldığında çayın ya da kahvenin hazır olması, çiçeklerin enson ne zaman sulandığını ya da yerlerinin uygun olup olmadığını bildirenbildirimler göndermesi ve daha fazlası, nesnelerin interneti sayesindeolmaktadır. Bu çalışmada nesnelerininternetinin kısaca tarihi gelişimine, hangi alanlara uygulandığına, hangikonuları kapsadığına dair kısa bilgiler sunulmuştur. The internet of the thingsis any kind of object that can come to the human mind and it is in some waycommunicating with other objects via the internet. When considering thatsomeone goes to shopping, computer or mobile devices in living areas reportthat their home needs are about to end or are over. This isn’t a movie scene;it is the real face of “the internet of things”. In a more exaggerated manner,the washing machine may notice that the detergent is finished. It can calculatethe average consumption and order to the market on behalf of the users andinform the user via message or e-mail. When the morning is awakened, tea or coffeeis ready, the last time when the flowers are watered or when they sendnotifications indicating whether their places are appropriate, and more is dueto the internet of things. In this study, information about the shorthistorical development of the internet of things, which areas are applied, andwhich subjects are covered are discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ÇETİNKAYA, Gürdal;

  Türkler üç tarafı denizlerle çevrili olan bir coğrafya da hüküm sürmüşlerdir. Tabi bunu yaparken de kendilerine özgü çeşitli denizcilik çeşitleri oluşturmuşlardır. Bu uzun dönem içerisinde birçok ünlü denizci gelip geçmiştir. Kemal Arı’nın bu kitabında düşman işgalinden kurtulan ülkemizin denizlerinde kabotaj hakkının nasıl kazanıldığına değinilmiştir. Ayrıca bu eserde Türk Denizciliğinin süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrelere ve o dönemdeki Yeni Türkiye’nin oluşumunda rol almış kişilerin bu onurlu mücadelesine yer verilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: GÜNAY, Can Abdullah;

  Our study aims to understand and explain thetheoretical and practical foundations of the village teacher schools in Turkeyon a historical sociological basis. In this context, the historical backgroundof the idea of establishing village teacher schools in the Ottoman Empire wasexamined from a sociological perspective. As a result of our review, it wasunderstood that the first thoughts about village teacher schools come out inthe Second Constitutional Era and this period was associated with the processof establishing practice-based modern military schools in the last quarter ofthe century. In addition, our historical sociological analysis of the processreveals that the idea of teacher training in accordance with village conditionsis the result of the necessary relations between economic infrastructure andcultural superstructure. As a matter of fact, the idea of establishing villageteacher schools for production has been associated with social needs by theOttoman administrators and clerks. As a result of our study, it is understoodthat the idea and practical foundations of village teacher schools were laid inthe Ottoman period and the Village Institutes project, which emerged in 1940,was a product of the historical process extending to the last quarter of the18th century.  Çalışmamız, Türkiye’deki köy öğretmen okullarının teorik ve pratiktemellerini tarihsel sosyolojik temelde anlamayı ve açıklamayı amaçlamıştır. Bubağlamda, çalışmada, Osmanlı Devleti’nde köy öğretmen okulları kurmadüşüncesinin tarihsel arka planı, sosyolojik bir bakış açısıyla incelenmiştir.Nitekim incelememiz sonucu, köy öğretmen okullarına ilişkin ilk düşüncelerin Ⅱ.Meşrutiyet döneminde ortaya çıktığı ve bu düşüncelerin de ⅩⅧ. yüzyılın sonçeyreğinde, uygulama temelli modern askerî okulların kurulması süreciyleilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, sürece ilişkin tarihsel sosyolojikincelememiz, köy koşullarına uyumlu öğretmen yetiştirme düşüncesinin ekonomikaltyapı ile kültürel üstyapı arasındaki zorunlu ilişkilerin bir sonucu olduğunuda ortaya koymuştur. Nitekim üretime yönelik köy öğretmen okulları kurmadüşüncesi, Osmanlı yöneticileri ve münevverleri tarafından sosyal ihtiyaçlarlailişkilendirilmiştir. Çalışmamız sonucunda, köy öğretmen okullarının düşünselve pratik temellerinin Osmanlı Dönemi’nde atıldığı ve 1940’ta ortaya çıkan KöyEnstitüleri projesinin de kökleri ⅩⅧ. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanantarihsel sürecin bir ürünü olduğu anlaşılmıştır. 

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ŞAHİN, Mustafa Ergin; TOPALOGLU, İlkay;

  İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan, ülkemizde ve diğer ülkelerde değişim ve dönüşümlere neden olacağı öngörülen Endüstri 4.0 günümüzde tüm dünyada etkisini göstermeye başlamıştır. Endüstri 4.0 hayatımıza girerek ve üretim ile hizmet ortamlarını daha akıllı hale getirerek, karmaşık ürünleri daha kısa sürelerde ve en yüksek kalitede üretmeyi sağlamaktadır. Üretimin dijital dönüşüme geçmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamaları da bu dönüşüme ayak uydurmaya başlamıştır. Endüstri 4.0 ile gelişen teknolojiler İSG alanında uygulanarak çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyan yeni teknolojiler gelişmiştir. İSG 4.0 alanındaki koruyucu teknolojileri iyi yönetilirse mesleki riskleri azaltabilecek ve çalışma koşullarını iyileştirebilecektir. Endüstri 4.0 ile İSG 4.0 arasında bağlantı sağlanması ile çalışanların izlenmesi, yetkisiz işlemlere izin verilmemesi, fiziki ve zihinsel kapasitenin takip edilmesi ve güvenliğin sağlanması ile riskler ve kazalar daha etkili bir şekilde önlenebilecek ve büyük oranda engellenebilecektir. İSG’de Endüstri 4.0’a geçiş ile birlikte algoritmalardan yararlanılarak olası riskler önceden hesaplanabilmekte, risk değerlendirme konusunda analizler yapılabilmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0’ın tanımı, bileşenleri, Endüstri 4.0’ın ve İSG’nin tarihsel gelişimi, İSG 4.0’ın tanımı ve Endüstri 4.0’ın İSG 4.0’a riskleri azaltmada ki katkıları, Endüstri 4.0’ın İSG uygulamalarına etkileri ve Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) yöntemi incelenerek bir ambulans örneği ile işlenmiştir. Ambulansta bulunan tehlikeler ve riskler belirlenip; olasılık, şiddet, fark edilebilirlik değerleri sonucu oluşan risk öncelik sayısı hesaplanarak Endüstri 4.0 kapsamında tedbirler sonucu oluşan yeni risk öncelik sayısı karşılaştırılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmenin önemi, kontrol tedbirlerinin alınmasıyla sağlık sektöründe ki bir örnek incelenmiştir. Günümüzde önemi artan Endüstri 4.0’ın iş sağlığı ve güvenliği alanında tehlike ve riskleri azaltmadaki önemi, çalışanların sağlığının ne derecede etkilendiği çalışma sonucunda görülmüştür. Industry 4.0, which first emerged in Germany and is expected to cause changes and transformations in our country and other countries, has started to show its effect worldwide today. Industry 4.0 comes into our lives and makes production and service environments smarter, enabling us to produce complex products in a shorter time and at the highest quality. Digital production occupational health and safety (OHS) applications have also started to keep up with this transformation. Developing technologies with Industry 4.0 is applied in the OHS field, and new technologies that protect employee health and safety have evolved. Protective technologies in OHS 4.0 are suitable can reduce occupational risk, and working conditions, if managed, will be able to heal. Decontamination between Industry 4.0 and OHS 4.0 monitoring employees with the provision, allowing unauthorized transactions failure to give, monitoring physical and mental capacity, risk and accidents are more effective by ensuring safety. It can be prevented and prevented mainly in the way. From algorithms with the transition to Industry 4.0 in OHS, possible risks can be calculated in advance by using risk analysis on the evaluation. In this study, the definition of Industry 4.0, its components, the historical development of Industry 4.0 and OHS, what is OHS 4.0 Industry 4.0 to OHS 4.0 contributions to risk reduction, Industry 4.0 ISG application and failure mode effects analysis (FMEA) method was studied and processed with the example of an ambulance. The risks and dangers in an ambulance are determined. Risk priority numbers calculated resulting from probability severity and detectability values are compared with the new priority risk number resulting from the measures within the scope of Industry 4.0. As a result of the study. The extend of how the health of the employees was affected can be seen. The importance of risk assessment in occupational health and safety and an example in the health sector will be examined by taking control measures.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ÇETİNKAYA, Gürdal;

  Ortadoğu Coğrafyası konumu itibariyle geçmişten günümüze birçok önemliolayın meydana geldiği stratejik öneme sahip bir yerdedir. Yazarın da eserindebelirttiği üzere Ortadoğu: ‘’Batıda Mısır’dan doğuda İran’a, kuzeydeTürkiye’den güneyde Arap Yarımadası’na kadar olan bölgeyi anlatmak amacıylakullanılmıştır.’’ Görüldüğü üzere Ortadoğu sadece kendi içerisinde gelişmelerinmeydana geldiği bir yer değildir. Ortadoğu’da yaşanan tüm gelişmeler ve olaylardoğrudan veya dolaylı olarak ta çevre coğrafyalarda yer alan devletleri deetkilemektedir. Kaleme alınan bu eser de 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kadarOrtadoğu’da meydana gelen olayları siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve askeriboyutlarıyla ele alan çok yönlü ve çok kapsamlı bir çalışma olarak karşımızaçıkmaktadır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: DAĞLI, Hacı;

  In this study, the universal nature of the ideas of Mevlânâ Celâleddin Rumi, one of the most well-known mystic intellectuals in our country and in the Islamic world, and with Yûnus Emre, who lived in the late 13th century and the quarter of the 14th century, about "human love" and "tolerance" has been tried to be emphasized. Bu çalışmada, 13. yüzyılda ülkemizde ve İslam âleminde en tanınmış mutasavvıf fikir adamlarından biri olan Mevlânâ Celâleddin Rumi ile 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın çeyreğinde yaşamış büyük mutasavvıf ve dil ustası biri olan Yûnus Emre’nin “insan sevgisi” ve “hoşgörü” ile ilgili fikirlerinin evrensel niteliği vurgulanmaya çalışılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ÇELİK, Erkan;

  Geçmişte sayıları çok az olan üniversitelerimizin yurt genelineyayılması ve her ilde bir veya birden fazla üniversitemizin halen hizmetveriyor olmasıyla birlikte akademik kadroların yanı sıra üniversitelerdeçalışan diğer kadrolardaki personelin KPSS sınavı ile göreve başlaması vemerkezi yerleştirme usulüyle görevlendirmelerinin yapılması,üniversitelerimizde işe başlayan veya işe başladıktan bir süre sonra değişenşartlar doğrultusunda başka bir ile gitmek durumu ile karşı karşıya kalanteknik ve idari hizmetler sınıfındaki personelimiz açısından bir takımolumsuzlukları beraberinde getirmiştir, zira bugün üniversite de çalışan birİdari veya Teknik personel başka bir ile taşınmak zorunda kaldığında öncelikle kendisini kabuledecek bir kurum bulmak veya o ildeki üniversiteye başvurmak zorundadır ki buda çoğu zaman maalesef olumsuz sonuçlarla sonuçlanmakta ve gitmek istediğiildeki üniversite kadro yetersizliği gerekçesiyle personeli geri çevirmekte,diğer kurumlar ise zaten farklı bir kurumdan geldiği için kendisine imtina ile yaklaşmaktaya da başvuruları olumsuz cevaplandırmaktadırlar ve bu süreçte personelinyaşadığı maddi manevi zorluklar bütün hayatını olumsuz etkilemekte,mağduriyetlere neden olmakta, ailevi problemlerin baş göstermesine ve hattadaha ileri derecede olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: YILDIZ, Muhammet;

  Yeni dünya düzeni; Ortaçağ Avrupa’sındadin, Yeni Çağ Avrupa’sında Rönesans ve Reform, Yakınçağ Avrupa’sında Sanayi üzerindegelişmiştir. Günümüzde genel olarak ekonomi ve ticaret üzerinde tartışılan yenidünya düzeninin, gelecek yüzyılda dijital dünya adıyla anılacağıbelirginleşmiştir. Nitekim modern ekonomi ve modern ticaret sistemi, yeni dünyadüzeninin ana esasını oluşturacaktır. Bu bağlamda ülkelerin jeo-politik konumuve yeni projelere yakınlığı çok kıymetlidir. Örneğin önümüzdeki süreçteOrtadoğu-Kafkas Bölgesi enerji hatlarının üzerinde bulunması ve yeni yol projeleriningeçiş güzergâhında yer alması sebebiyle büyük öneme sahiptir. Türkiye’nin de bubölgelere sınır olması, yeni dünya düzeninde var olması gerekliliğini ortayaçıkarmaktadır. Ortadoğu- Kafkas Bölgesi, Türkiye’nin stratejik planları vegüvenliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Ortadoğu ve Kafkasya’nıntanımı, enerji ve ticaret koridorlarına yakınlığı, bir kuşak bir yol projesindebölgenin önemi ve Türkiye’nin durumu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: YILDIZ, Muhammet;

  As regards politicalrights, Turkish women have gained important rights with the declaration of theRepublic. Firstly, the Turkish woman who won the right to be elected andelected in the 1930 municipal elections has the right to become a mukhtar afterwards.In this study, the process of gaining the right to become an elderly delegationand headman of a Turkish woman has been carried out. Siyasi haklar konusunda Türk kadını, Cumhuriyet’in ilan edilmesi ilebirlikte önemli haklar kazanmıştır. İlk olarak 1930 belediye seçimlerinde seçmeve seçilme hakkı kazanan Türk kadını, sonrasında muhtar olabilme hakkını eldeetmiştir. Bu çalışmada, Türk kadınının ihtiyar heyeti ve muhtar olabilme hakkınıkazanma süreci işlenmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: BATI, Mehmet; ŞAHİN, Mehmet;

  Bu çalışmada Hiyerarşik sınıflandırma yöntemleri kullanılarak çay üretiminde önde gelen ülkelerin çay üretimi yapılan bölgelerinin aylık ortalama sıcaklık ve aylık ortalama toplam yağış miktarı arasındaki ilişki araştırıldı. Bu makalede en küçük örten ağaç yöntemi kullanmak, zor ve karmaşık ilişkiyi çok açık bir şekilde görselleştirmemizi sağlamıştır. Benzer ortalama sıcaklık ve yağış miktarı değişimleri gösteren ülkeler aynı grupta birbirlerine bağlanmaktadırlar. Çay üretimi yapılan ülkelerin genellikle sıcaklık değişimleri bakımından benzer karakteristikler gösterdiği ve aynı grupta yer aldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre çay üretiminde aylık sıcaklık değişimi ve aylık ortalama yağış miktarının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Using hierarchical classification methods, the relationship between temperature and precipitation amount of the tea producing regions of the leading countries in tea production was investigated. Using the minimum spanning tree method in this article has allowed us to very clearly visualize the difficult and complex relationship. Countries that show similar average temperature and precipitation changes are linked in the same group. According to the results, it is understood that monthly temperature change and monthly precipitation rates is effective in tea production.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Publisher
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
49 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: BIÇAKÇI, Saliha Nur;

  Nesnelerin interneti insan aklına gelebilecek her türlü nesnenin birşekilde internet aracılığıyla, diğer nesnelerle iletişim halinde olmasıdır.Market alışverişine çıkıldığı düşünüldüğünde, yaşam alanlarındaki bilgisayar yada mobil aygıtlar ev ihtiyaçlarının bitmek üzere olduğunu ya da tamamenbittiğini bildirebilir. Bu durum film sahnesi değil “nesnelerin internetinin”gerçek yüzüdür. Ya da daha abartılı şekilde çamaşır makinesi deterjanınınbittiğini fark edip ortalama tüketimi hesaplayıp kullanıcılar adına marketesipariş verebilir ve bu durumu kullanıcısına mesaj ya da e-posta yoluyla haberverebilir. Sabah uyanıldığında çayın ya da kahvenin hazır olması, çiçeklerin enson ne zaman sulandığını ya da yerlerinin uygun olup olmadığını bildirenbildirimler göndermesi ve daha fazlası, nesnelerin interneti sayesindeolmaktadır. Bu çalışmada nesnelerininternetinin kısaca tarihi gelişimine, hangi alanlara uygulandığına, hangikonuları kapsadığına dair kısa bilgiler sunulmuştur. The internet of the thingsis any kind of object that can come to the human mind and it is in some waycommunicating with other objects via the internet. When considering thatsomeone goes to shopping, computer or mobile devices in living areas reportthat their home needs are about to end or are over. This isn’t a movie scene;it is the real face of “the internet of things”. In a more exaggerated manner,the washing machine may notice that the detergent is finished. It can calculatethe average consumption and order to the market on behalf of the users andinform the user via message or e-mail. When the morning is awakened, tea or coffeeis ready, the last time when the flowers are watered or when they sendnotifications indicating whether their places are appropriate, and more is dueto the internet of things. In this study, information about the shorthistorical development of the internet of things, which areas are applied, andwhich subjects are covered are discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ÇETİNKAYA, Gürdal;

  Türkler üç tarafı denizlerle çevrili olan bir coğrafya da hüküm sürmüşlerdir. Tabi bunu yaparken de kendilerine özgü çeşitli denizcilik çeşitleri oluşturmuşlardır. Bu uzun dönem içerisinde birçok ünlü denizci gelip geçmiştir. Kemal Arı’nın bu kitabında düşman işgalinden kurtulan ülkemizin denizlerinde kabotaj hakkının nasıl kazanıldığına değinilmiştir. Ayrıca bu eserde Türk Denizciliğinin süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrelere ve o dönemdeki Yeni Türkiye’nin oluşumunda rol almış kişilerin bu onurlu mücadelesine yer verilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: GÜNAY, Can Abdullah;

  Our study aims to understand and explain thetheoretical and practical foundations of the village teacher schools in Turkeyon a historical sociological basis. In this context, the historical backgroundof the idea of establishing village teacher schools in the Ottoman Empire wasexamined from a sociological perspective. As a result of our review, it wasunderstood that the first thoughts about village teacher schools come out inthe Second Constitutional Era and this period was associated with the processof establishing practice-based modern military schools in the last quarter ofthe century. In addition, our historical sociological analysis of the processreveals that the idea of teacher training in accordance with village conditionsis the result of the necessary relations between economic infrastructure andcultural superstructure. As a matter of fact, the idea of establishing villageteacher schools for production has been associated with social needs by theOttoman administrators and clerks. As a result of our study, it is understoodthat the idea and practical foundations of village teacher schools were laid inthe Ottoman period and the Village Institutes project, which emerged in 1940,was a product of the historical process extending to the last quarter of the18th century.  Çalışmamız, Türkiye’deki köy öğretmen okullarının teorik ve pratiktemellerini tarihsel sosyolojik temelde anlamayı ve açıklamayı amaçlamıştır. Bubağlamda, çalışmada, Osmanlı Devleti’nde köy öğretmen okulları kurmadüşüncesinin tarihsel arka planı, sosyolojik bir bakış açısıyla incelenmiştir.Nitekim incelememiz sonucu, köy öğretmen okullarına ilişkin ilk düşüncelerin Ⅱ.Meşrutiyet döneminde ortaya çıktığı ve bu düşüncelerin de ⅩⅧ. yüzyılın sonçeyreğinde, uygulama temelli modern askerî okulların kurulması süreciyleilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, sürece ilişkin tarihsel sosyolojikincelememiz, köy koşullarına uyumlu öğretmen yetiştirme düşüncesinin ekonomikaltyapı ile kültürel üstyapı arasındaki zorunlu ilişkilerin bir sonucu olduğunuda ortaya koymuştur. Nitekim üretime yönelik köy öğretmen okulları kurmadüşüncesi, Osmanlı yöneticileri ve münevverleri tarafından sosyal ihtiyaçlarlailişkilendirilmiştir. Çalışmamız sonucunda, köy öğretmen okullarının düşünselve pratik temellerinin Osmanlı Dönemi’nde atıldığı ve 1940’ta ortaya çıkan KöyEnstitüleri projesinin de kökleri ⅩⅧ. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanantarihsel sürecin bir ürünü olduğu anlaşılmıştır. 

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ŞAHİN, Mustafa Ergin; TOPALOGLU, İlkay;

  İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan, ülkemizde ve diğer ülkelerde değişim ve dönüşümlere neden olacağı öngörülen Endüstri 4.0 günümüzde tüm dünyada etkisini göstermeye başlamıştır. Endüstri 4.0 hayatımıza girerek ve üretim ile hizmet ortamlarını daha akıllı hale getirerek, karmaşık ürünleri daha kısa sürelerde ve en yüksek kalitede üretmeyi sağlamaktadır. Üretimin dijital dönüşüme geçmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamaları da bu dönüşüme ayak uydurmaya başlamıştır. Endüstri 4.0 ile gelişen teknolojiler İSG alanında uygulanarak çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyan yeni teknolojiler gelişmiştir. İSG 4.0 alanındaki koruyucu teknolojileri iyi yönetilirse mesleki riskleri azaltabilecek ve çalışma koşullarını iyileştirebilecektir. Endüstri 4.0 ile İSG 4.0 arasında bağlantı sağlanması ile çalışanların izlenmesi, yetkisiz işlemlere izin verilmemesi, fiziki ve zihinsel kapasitenin takip edilmesi ve güvenliğin sağlanması ile riskler ve kazalar daha etkili bir şekilde önlenebilecek ve büyük oranda engellenebilecektir. İSG’de Endüstri 4.0’a geçiş ile birlikte algoritmalardan yararlanılarak olası riskler önceden hesaplanabilmekte, risk değerlendirme konusunda analizler yapılabilmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0’ın tanımı, bileşenleri, Endüstri 4.0’ın ve İSG’nin tarihsel gelişimi, İSG 4.0’ın tanımı ve Endüstri 4.0’ın İSG 4.0’a riskleri azaltmada ki katkıları, Endüstri 4.0’ın İSG uygulamalarına etkileri ve Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) yöntemi incelenerek bir ambulans örneği ile işlenmiştir. Ambulansta bulunan tehlikeler ve riskler belirlenip; olasılık, şiddet, fark edilebilirlik değerleri sonucu oluşan risk öncelik sayısı hesaplanarak Endüstri 4.0 kapsamında tedbirler sonucu oluşan yeni risk öncelik sayısı karşılaştırılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmenin önemi, kontrol tedbirlerinin alınmasıyla sağlık sektöründe ki bir örnek incelenmiştir. Günümüzde önemi artan Endüstri 4.0’ın iş sağlığı ve güvenliği alanında tehlike ve riskleri azaltmadaki önemi, çalışanların sağlığının ne derecede etkilendiği çalışma sonucunda görülmüştür. Industry 4.0, which first emerged in Germany and is expected to cause changes and transformations in our country and other countries, has started to show its effect worldwide today. Industry 4.0 comes into our lives and makes production and service environments smarter, enabling us to produce complex products in a shorter time and at the highest quality. Digital production occupational health and safety (OHS) applications have also started to keep up with this transformation. Developing technologies with Industry 4.0 is applied in the OHS field, and new technologies that protect employee health and safety have evolved. Protective technologies in OHS 4.0 are suitable can reduce occupational risk, and working conditions, if managed, will be able to heal. Decontamination between Industry 4.0 and OHS 4.0 monitoring employees with the provision, allowing unauthorized transactions failure to give, monitoring physical and mental capacity, risk and accidents are more effective by ensuring safety. It can be prevented and prevented mainly in the way. From algorithms with the transition to Industry 4.0 in OHS, possible risks can be calculated in advance by using risk analysis on the evaluation. In this study, the definition of Industry 4.0, its components, the historical development of Industry 4.0 and OHS, what is OHS 4.0 Industry 4.0 to OHS 4.0 contributions to risk reduction, Industry 4.0 ISG application and failure mode effects analysis (FMEA) method was studied and processed with the example of an ambulance. The risks and dangers in an ambulance are determined. Risk priority numbers calculated resulting from probability severity and detectability values are compared with the new priority risk number resulting from the measures within the scope of Industry 4.0. As a result of the study. The extend of how the health of the employees was affected can be seen. The importance of risk assessment in occupational health and safety and an example in the health sector will be examined by taking control measures.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ÇETİNKAYA, Gürdal;

  Ortadoğu Coğrafyası konumu itibariyle geçmişten günümüze birçok önemliolayın meydana geldiği stratejik öneme sahip bir yerdedir. Yazarın da eserindebelirttiği üzere Ortadoğu: ‘’Batıda Mısır’dan doğuda İran’a, kuzeydeTürkiye’den güneyde Arap Yarımadası’na kadar olan bölgeyi anlatmak amacıylakullanılmıştır.’’ Görüldüğü üzere Ortadoğu sadece kendi içerisinde gelişmelerinmeydana geldiği bir yer değildir. Ortadoğu’da yaşanan tüm gelişmeler ve olaylardoğrudan veya dolaylı olarak ta çevre coğrafyalarda yer alan devletleri deetkilemektedir. Kaleme alınan bu eser de 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kadarOrtadoğu’da meydana gelen olayları siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve askeriboyutlarıyla ele alan çok yönlü ve çok kapsamlı bir çalışma olarak karşımızaçıkmaktadır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: DAĞLI, Hacı;

  In this study, the universal nature of the ideas of Mevlânâ Celâleddin Rumi, one of the most well-known mystic intellectuals in our country and in the Islamic world, and with Yûnus Emre, who lived in the late 13th century and the quarter of the 14th century, about "human love" and "tolerance" has been tried to be emphasized. Bu çalışmada, 13. yüzyılda ülkemizde ve İslam âleminde en tanınmış mutasavvıf fikir adamlarından biri olan Mevlânâ Celâleddin Rumi ile 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın çeyreğinde yaşamış büyük mutasavvıf ve dil ustası biri olan Yûnus Emre’nin “insan sevgisi” ve “hoşgörü” ile ilgili fikirlerinin evrensel niteliği vurgulanmaya çalışılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ÇELİK, Erkan;

  Geçmişte sayıları çok az olan üniversitelerimizin yurt genelineyayılması ve her ilde bir veya birden fazla üniversitemizin halen hizmetveriyor olmasıyla birlikte akademik kadroların yanı sıra üniversitelerdeçalışan diğer kadrolardaki personelin KPSS sınavı ile göreve başlaması vemerkezi yerleştirme usulüyle görevlendirmelerinin yapılması,üniversitelerimizde işe başlayan veya işe başladıktan bir süre sonra değişenşartlar doğrultusunda başka bir ile gitmek durumu ile karşı karşıya kalanteknik ve idari hizmetler sınıfındaki personelimiz açısından bir takımolumsuzlukları beraberinde getirmiştir, zira bugün üniversite de çalışan birİdari veya Teknik personel başka bir ile taşınmak zorunda kaldığında öncelikle kendisini kabuledecek bir kurum bulmak veya o ildeki üniversiteye başvurmak zorundadır ki buda çoğu zaman maalesef olumsuz sonuçlarla sonuçlanmakta ve gitmek istediğiildeki üniversite kadro yetersizliği gerekçesiyle personeli geri çevirmekte,diğer kurumlar ise zaten farklı bir kurumdan geldiği için kendisine imtina ile yaklaşmaktaya da başvuruları olumsuz cevaplandırmaktadırlar ve bu süreçte personelinyaşadığı maddi manevi zorluklar bütün hayatını olumsuz etkilemekte,mağduriyetlere neden olmakta, ailevi problemlerin baş göstermesine ve hattadaha ileri derecede olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: YILDIZ, Muhammet;

  Yeni dünya düzeni; Ortaçağ Avrupa’sındadin, Yeni Çağ Avrupa’sında Rönesans ve Reform, Yakınçağ Avrupa’sında Sanayi üzerindegelişmiştir. Günümüzde genel olarak ekonomi ve ticaret üzerinde tartışılan yenidünya düzeninin, gelecek yüzyılda dijital dünya adıyla anılacağıbelirginleşmiştir. Nitekim modern ekonomi ve modern ticaret sistemi, yeni dünyadüzeninin ana esasını oluşturacaktır. Bu bağlamda ülkelerin jeo-politik konumuve yeni projelere yakınlığı çok kıymetlidir. Örneğin önümüzdeki süreçteOrtadoğu-Kafkas Bölgesi enerji hatlarının üzerinde bulunması ve yeni yol projeleriningeçiş güzergâhında yer alması sebebiyle büyük öneme sahiptir. Türkiye’nin de bubölgelere sınır olması, yeni dünya düzeninde var olması gerekliliğini ortayaçıkarmaktadır. Ortadoğu- Kafkas Bölgesi, Türkiye’nin stratejik planları vegüvenliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Ortadoğu ve Kafkasya’nıntanımı, enerji ve ticaret koridorlarına yakınlığı, bir kuşak bir yol projesindebölgenin önemi ve Türkiye’nin durumu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: YILDIZ, Muhammet;

  As regards politicalrights, Turkish women have gained important rights with the declaration of theRepublic. Firstly, the Turkish woman who won the right to be elected andelected in the 1930 municipal elections has the right to become a mukhtar afterwards.In this study, the process of gaining the right to become an elderly delegationand headman of a Turkish woman has been carried out. Siyasi haklar konusunda Türk kadını, Cumhuriyet’in ilan edilmesi ilebirlikte önemli haklar kazanmıştır. İlk olarak 1930 belediye seçimlerinde seçmeve seçilme hakkı kazanan Türk kadını, sonrasında muhtar olabilme hakkını eldeetmiştir. Bu çalışmada, Türk kadınının ihtiyar heyeti ve muhtar olabilme hakkınıkazanma süreci işlenmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: BATI, Mehmet; ŞAHİN, Mehmet;

  Bu çalışmada Hiyerarşik sınıflandırma yöntemleri kullanılarak çay üretiminde önde gelen ülkelerin çay üretimi yapılan bölgelerinin aylık ortalama sıcaklık ve aylık ortalama toplam yağış miktarı arasındaki ilişki araştırıldı. Bu makalede en küçük örten ağaç yöntemi kullanmak, zor ve karmaşık ilişkiyi çok açık bir şekilde görselleştirmemizi sağlamıştır. Benzer ortalama sıcaklık ve yağış miktarı değişimleri gösteren ülkeler aynı grupta birbirlerine bağlanmaktadırlar. Çay üretimi yapılan ülkelerin genellikle sıcaklık değişimleri bakımından benzer karakteristikler gösterdiği ve aynı grupta yer aldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre çay üretiminde aylık sıcaklık değişimi ve aylık ortalama yağış miktarının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Using hierarchical classification methods, the relationship between temperature and precipitation amount of the tea producing regions of the leading countries in tea production was investigated. Using the minimum spanning tree method in this article has allowed us to very clearly visualize the difficult and complex relationship. Countries that show similar average temperature and precipitation changes are linked in the same group. According to the results, it is understood that monthly temperature change and monthly precipitation rates is effective in tea production.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Takvim-i Vekayiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/