Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Type (1)
 • Language (2)
 • Community (1)
 • Content Provider (1)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Type (1)
 • Language (2)
 • Community (1)
 • Content Provider (1)
Download Results
13 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇELİK, Erkan;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Geçmişte sayıları çok az olan üniversitelerimizin yurt genelineyayılması ve her ilde bir veya birden fazla üniversitemizin halen hizmetveriyor olmasıyla birlikte akademik kadroların yanı sıra üniversitelerdeçalışan diğer kadrolardaki personelin KPSS sınavı ile göreve ba...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DAĞLI, Hacı;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  As it is known, Turkish has a very richvocabulary and in itself organ, food, color, disease, plan, etc. In terms ofnames are used in various phonetic views. Animal names have an important placeamong these. In this respect, it is important to examine the animal names inG...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞAHİN, Mehmet;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  The current and near future threats related to Corona (Covid-19) and other viruses are briefly discussed. The mist and tomorrow circles of this virus are discussed worldwide. It is used in economics and world politics on the possible scientific world of the virus, artif...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahin, Mustafa Ergin; Öztürk, Kadir;
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler

  Gelişmekte olan dünya ile bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri yaşamınvazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Evimizde ki eşyalardan ceptelefonlarına kadar birçok aygıt bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. Bu duruminsan beyni ve aygıtlar arasındaki etkileşimi kaçın...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahin, Mehmet; Yıldız, Muhammet;
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler

  Kısa süreli ve dar bir alan içinden olaylarıdeğerlendirmek genelde yanıltıcı olur. Ülkelerarasıilişkileri değerlendirirken özellikle güçlü ülkelerinfaaliyetlerini analiz etmek gerekir. Küresel düzen içindeenerji, din ve demografik kavramlar üzerinde yürüyenbu sistem, ge...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZELMACI, Şeyma; ÇAKIR, Uğur;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Bulunduğumuz coğrafya tarih boyunca pek çok savaşlara sahne olmuş ve butopraklar uğruna pek çok bedel ödenmiştir. Toplumumuz şu an refahı yaşıyorsabunu hiç şüphesiz ecdatlarının ödediği bedellere borçludur. Bu toprakların kıymetinibilmek adına kendi canını bu uğurda fed...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldız, Muhammet;
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler

  Anadolu hinterlandı, geçmişten geleceğe birçok medeniyetin varlığını sürdürdüğü önemli bir merkezdir. Büyük medeniyetlerin Anadolu coğrafyasındaki varlığı bir yandan stratejik, diğer yandan da yaşam koşullarının zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Babillerden Sümerlere, B...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  YILDIZ, Muhammet;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  As regards politicalrights, Turkish women have gained important rights with the declaration of theRepublic. Firstly, the Turkish woman who won the right to be elected andelected in the 1930 municipal elections has the right to become a mukhtar afterwards.In this study, ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞAHİN, Mehmet;
  Publisher: Eyüp Fahri Keskenler

  A physical theory is a mathematical model for explaining the phenomenonobserved under definite and definite assumptions to explain one or morephenomena observed in nature. as the theory explains events, as well as eventsthat have not been observed before. The power of a...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇETİNKAYA, Gürdal;
  Publisher: Eyüp Fahri KESKENLER

  Ortadoğu Coğrafyası konumu itibariyle geçmişten günümüze birçok önemliolayın meydana geldiği stratejik öneme sahip bir yerdedir. Yazarın da eserindebelirttiği üzere Ortadoğu: ‘’Batıda Mısır’dan doğuda İran’a, kuzeydeTürkiye’den güneyde Arap Yarımadası’na kadar olan bölg...

13 research outcomes, page 1 of 2
Last index information