Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Vytautas Magnus University Institutional Repository
Results per page: Sort by:
6,170 publications, page 1 of 617
(CSV)
 • Article Lithuanian OPEN
  Lapėnienė, Asta; Montrimaitė, Loreta;
  (2009)
  Straipsnyje atskleidžiamos elektroninio dienoraščio, kaip edukacinių priemonių sistemos, naudojimo galimybės kuriant mokymosi iš patirties situacijas profesinėse studijose. Atlikta literatūros analizė išryškino teorines mokymosi iš patirties prielaidas ir leido sukurti...
 • Article Lithuanian OPEN
  Kiaupa, Zigmantas;
  (2015)
  Straipsnyje aptariamos surinktos žinios apie XVIII a. kauniečių bandymus eiliuoti, tarnauti poezijos mūzoms. Dalis pristatomų ir aptariamų dalykų jau žinoma istoriografijoje, dalis yra iškeliama iš istorijos šaltinių saugyklų. Į tiriamus dalykus, t. y. į eiliuotus kūrin...
 • Article Lithuanian OPEN
  Marcinauskaitė, Renata;
  (2016)
  Straipsnyje, atsižvelgiant į tarptautinius ir Europos Sąjungos teisės aktus bei teismų praktikos aktualijas, aptariami įvairūs neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos aiškinimo ir kvalifikavimo aspektai. Nors, kaip pabrėžiama, ši informacinės sistemos konfiden...
 • Master thesis Lithuanian OPEN
  Juodelis, Mantas;
  (2018)
  Kartu su besivystančiais globalizacijos reiškiniais, susidaro tvirtas pagrindas formuotis ir tobulėti įvairioms naujoms technologijoms. Kaip vieną iš jų svarbu paminėti – kripto valiutas; rodos, kurios dar tik nesenai pradėjo skaičiuoti pirmuosius egzistavimo metus, tač...
 • Article English OPEN
  Kašubienė, Aleksandra;
  (2012)
 • Master thesis Lithuanian OPEN
  Patricija Elžbieta Zarankaitė;
  (2018)
  Sparčiai besivystančiame informacinių technologijų pasaulyje dėka nuolat besivystančių komunikacinių technologijų tolygiai su naujomis galimybėmis kinta ir žiniasklaidos veikimo principai bei visuomenės informacijos vartojimo įpročiai bei lūkesčiai. Šiame pokyčių kontek...
 • Article Lithuanian OPEN
  Veršekys, Paulius;
  (2016)
  Straipsnyje atskleidžiama nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai rūšinės sudėties samprata ir taikymo tendencijos, identifikuojami Baudžiamojo kodekso XXXI skyriaus vertinamieji požymiai, analizuojamas jų turinys ir probleminiai inkriminavimo aspektai. The m...
 • Master thesis Lithuanian OPEN
  Kuginytė, Laura;
  (2017)
  Darbo tema – Struktūrinių pertvarkų poveikis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo efektyvumui. Tyrimo objektas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos rezultatai bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsau...
 • Article Lithuanian OPEN
  Danilevičius, Eugenijus;
  (2011)
  Neseniai Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla išleido Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorės prof. dr. Dalios Marijos Stančienės ir Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedros prof. dr. Juozo Žilionio mokslinę monografiją...
 • Master thesis Lithuanian OPEN
  Araneckaitė, Evelina;
  (2018)
  Baigiamasis magistro darbas buvo rašomas apie asmens privataus gyvenimo pažeidimus, užtikrinant kibernetinį saugumą, analizuojant Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 12 straipsnio 4 punktą. O būtent, dėl tos priežasties, kad šios įstatymo normos turinys ...
Results per page: Sort by:
6,170 publications, page 1 of 617
Last index information
(CSV)