Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Results per page: Sort by:
250 publications, page 1 of 25
(CSV)
 • Article English OPEN
  Kožoman, Ervin; Draganić, Hrvoje; Varevac, Damir;
  (2015)
  As speed limits and traffic on city roads continue to increase, collisions between road vehicles and bridge columns are becoming more common. Current regulations analyze collision with one major simplification: replacing dynamic action with the equivalent static force. ...
 • Article Croatian OPEN
  Joketović, Mario; Radić, Ivan; Markulak, Damir;
  (2011)
  U radu se opisuje način modeliranja opterećenja zbog djelovanja kranova prema Eurokod normama HRN EN 1991-3:2006. Taj se postupak svojom složenošću i preciznošću u izračunu djelovanja bitno razlikuje od dosadašnjih načina proračuna. Na numeričkom primjeru industrijske h...
 • Conference object Croatian OPEN
  Leko - Kos, Marija; Tadić, Lidija;
  (2019)
  Publisher: Hrvatske vode
  U kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje je poljoprivreda dominantna gospodarska grana, pritisci na površinske i podzemne vode, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu su značajni. Problem onečišćenja nanosa u melioracijskim kanalima drugi je važan aspekt oneč...
 • Article English OPEN
  Galić, Mario; Završki, Ivica; Dolaček-Alduk, Zlata;
  (2016)
  In this paper authors suggest and test evolutionary algorithm of multiple criteria solver (MCS) for asphalt supply chain optimization. On the basis of the defined imperfection of the basic mathematical model authors made an algorithm and conducted simulations of transpo...
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Cimbola, Zdravko;
  (2019)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek.
  Na asfaltnoj bazi koristi se izuzetna količina energije prilikom proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina. Kako se dio energije ispušta u atmosferu ideja prikazana u ovom radu je da tu energiju pretvorimo u zatvoreni ciklus proizvodnje. Stoga se kosa traka na asfa...
 • Article Croatian OPEN
  Junušić, Sanja; Anić, Nikola; Jurić, Aleksandar;
  (2010)
  U radu je analiziran utjecaj ekscentriciteta kod rešetkastih nosača na unutarnje sile u štapovima. Analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača. Pretpostavka je da su štapovi ispune potpuno upeti u poj...
 • Article Croatian OPEN
  Kalman, Tanja; Bjegović, Dubravka; Sigmund, Vladimir;
  (2010)
  Polazi se od toga da je uporaba polimera armiranih vlaknima za armiranje betonskih elemenata moguće sredstvo za sprječavanje korozije. Primjena polimernih šipki za nove ili oštećene konstrukcije zahtijeva poznavanje mehaničkih karakteristika i trajnosti materija...
 • Conference object Croatian OPEN
  Pavelić, Krešimir; Bauer, Denis; Jažić, Ivica;
  (2018)
  Članak opisuje rad sa programskim paketom NMAP kao i načine detekcije portova na ciljanim računalima u mreži. Opisane su vrste provjere stanja portova i aplikacija na njima, te načini održavanja trenutnog nivoa sigurnosti. Prikazani su i neki od primjera kako zlonamjern...
 • Article English OPEN
  Kaluđer, Jelena; Mulabdić, Mensur; Minažek, Krunoslav;
  (2015)
  Constructing embankments on compressible foundation soil normally requires soil improvement measures to reduce the amount and duration of settlement. In the most difficult cases, the soil is improved by using pile foundations. When constructing pile foundations, it is n...
 • Article Croatian OPEN
  Ivanković, Vedran; Lončar-Vicković, Sanja; Stober, Dina; Mijić, Dario;
  (2012)
  Autori u članku donose usporedbenu analizu stilskih i projektantskih odrednica višestambene arhitekture hrvatskog arhitekta Drage Galića izgrađenih u drugoj polovici 1950-ih u Zagrebu i Le Corbusierove najpoznatije višestambene zgrade – Unitéa, izgrađene 1952. u Marseil...
Results per page: Sort by:
250 publications, page 1 of 25
Last index information
(CSV)