Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:University of Oulu Repository - Jultika
Results per page: Sort by:
11,705 publications, page 1 of 1,171
(CSV)
 • Article English OPEN
  Kinnula, M. (Marianne); Iivari, N. (Netta); Molin-Juustila, T. (Tonja); Keskitalo, E. (Eino); Leinonen, T. (Topi);
  (2017)
  Publisher: International Conference on Informations Systems
  Abstract This paper contributes by offering a refined understanding of what empowerment means in today’s digital technology design context. Research on children and digital technology design often calls for children’s empowerment, while little attention has been pai...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Mäkipaakkanen, M. (Mari);
  (2015)
  Publisher: University of Oulu
  Tämän pro-gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää eroaako henkilöiden, joilla on Aspergerin oireyhtymä elämänlaatu yhteensovitettujen vertailuhenkilöiden elämänlaadusta. Myös taustatekijöiden yhteyttä elämänlaatuun tarkasteltiin. Tutkimuksen kohteena olivat aikuis...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Schäfer, M. (Marjo);
  (2015)
  Publisher: University of Oulu
  Suomessa muodostuu arvioiden mukaan 3000–4000 tonnia kasviöljyjätettä. Altistus ilmalle, valolle ja kosteudelle kuumennuksen aikana aiheuttaa erilaisia kemiallisia reaktioita öljyssä muuttaen sen rakennetta. Tärkeimpiä reaktioita ovat hydrolyyttinen hajoaminen, hapettum...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Takalo, K. (Karoliina);
  (2017)
  Publisher: University of Oulu
  Opintojen loppuunsaattaminen on lähtökohtainen tavoite kaikelle opiskelulle, ja koulutusjärjestelmälle on hyvin tärkeää, että jokainen koulutuspaikan vastaanottanut opiskelija valmistuu koulutusohjelmastaan. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan valmistu, vaan päätyvät ke...
 • Doctoral thesis English OPEN
  Varanka, S. (Sanna);
  (2016)
  Publisher: Oulun yliopisto
  Abstract Rivers create unique habitat for aquatic life and provide ecosystem services for humans. Thus, degradation of river water quality is a serious, global problem. Water quality is the outcome of anthropogenic and natural landscape factors and the interaction o...
 • Article English OPEN
  Liyanage, M. (Madhusanka); Okwuibe, J. (Jude); Ahmed, I. (Ijaz); Ylianttila, M. (Mika); López Pérez, O. (Oscar); Uriarte Itzazelaia, M. (Mikel); Montes de Oca, E. (Edgardo);
  (2017)
  Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Abstract Software Defined Network (SDN) is an advanced approach to designing dynamic, manageable, cost-effective, and adaptable network architectures. SDN will play a key role as an enabler for 5G and future networks. Transferring network monitoring functions to a so...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Laurila, M. (Marianna);
  (2017)
  Publisher: University of Oulu
  Tutkin työssäni erityyppisten asuinrakennusten sijoittumista Oulun Kiviniemessä sijaitsevalle noin hehtaarin tontille. Toimeksiantajani on Oulun yliopiston tukisäätiö, joka on saanut tontin testamenttilahjoituksena. Säätiön toiveena on löytää mahdollisuuksia, kuinka ton...
 • Doctoral thesis English OPEN
  Taskinen, P. (Panu);
  (1999)
  Publisher: Oulun yliopisto
  Abstract Atrial natriuretic peptide (ANP) and B-type natriuretic peptide (BNP) are cardiac hormones, which are involved in the regulation of blood pressure and fluid homeostasis. The major determinant for ANP and BNP release are atrial and ventricular wall stretch, b...
 • Article Finnish OPEN
  Ikonen, K. (Kaisa);
  (2017)
  Publisher: Tietoasiantuntijat
  Tiivistelmä Erilaiset rahoitusinstrumentit asettavat tieteentekijöille uudenlaisia vaateita. Nykytutkijoilta odotetaan substanssiosaamisen lisäksi käsitystä yhteiskunnassa ilmenevistä kehittämistarpeista ja siitä kuka heidän tuottamastaan tiedosta hyötyy. Ymmärrykse...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Wolff, M. (Matias);
  (2019)
  Publisher: University of Oulu
Results per page: Sort by:
11,705 publications, page 1 of 1,171
Last index information
(CSV)