Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:University North Digital Repository
Results per page: Sort by:
1,653 publications, page 1 of 166
(CSV)
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Hudorović, Lucija;
  (2017)
  Publisher: University North. University centre Koprivnica. Department of Business and Management.
  U poslovanju postoje brojni faktori stresa koji mogu umanjiti radnu produktivnost zaposlenika. Organizacija mora biti svjesna koji tu to faktori i mora razviti načine kako se protiv njih boriti, odnosno umanjiti njihovo djelovanje. Djelovanje stresa na čovjeka ima višes...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Lazar, Klement;
  (2018)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Electrical Engineering.
  U završnom radu obrađen je sustav za kontrolu pristupa realiziran korištenjem RFID kartica i Raspberry Pi računala. Završni rad se sastoji od teoretskog dijela i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu su opisani osnovni dijelovi te princip rada sustava. U praktičnom dij...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Mirković, Miroslav;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Koprivnica. Department of Journalism.
  Radio je kao medij preţivio i izdrţao ţestoku televizijsku konkurenciju.Sredinom prošlogstoljeća, kad je televizija nahrupila svom snagom, radio se morao drugačije pozicionirati.Primjerice, u Americi su velike radijske mreţe odjednom postale televizijske, a radijski sem...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Udorović, Deni;
  (2015)
  Publisher: University North. University centre Koprivnica. Department of Media Design.
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Gorup, Anita;
  (2018)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Nursing.
  Ljudski život se sastoji od tri kronološka razdoblja – mlađa odrasla dob, srednja dob i starost. Posljednji stadij odraslog života je starost-reintegracija ili očaj obuhvaća čak trećinu životnog vijeka. U toj životnoj fazi osoba se hvata u koštac sa smislom živo...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Rušec, Kristijan;
  (2018)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Mechanical Engineering.
  U današnje doba kupci postaju sve zahtjevniji glede očekivanja i zahtjeva koji se stavljaju pred proizvod koji se kupuje. Kvaliteta kupljenog proizvoda je nešto što se očekuje neovisno o cijeni proizvoda te se samo proizvodnjom kvalitetnih i pouzdanih proizvoda može oče...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Strugar, Dejan;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Mechanical Engineering.
  U ovom radu koji se sastoji od teoretskog i eksperimentalnog dijela, opisano je mjesto i uloga međunarodne norme ISO 3834 za osiguravanje kvalitete zavarivačkih radova koji se izvode u radionici i gradilištu. U teoretskom dijelu dani su kriteriji prema kojima se odab...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Novak, Domagoj;
  (2017)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Technical and Economic Logistics.
  Organizacija zbirnog prijevoza robe je jedan od najučinkovitijih procesa prijevoza robe iz razloga što se manje pošiljke sakupljaju i formiraju u veću, zbirnu pošiljku kojom se utječe na smanjenje troškova prijevoza. Organizacija zbirnog prijevoza je proces u kojem najv...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Sučić, Matea;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
  Autizam je vrlo složeni razvojni poremećaj koji se javlja u djetinjstvu, većinom u prve tri godine života i traje cijeli život. Glavne karakteristike autizma su slaba socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Svako di...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Olivari, Ana;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
  Ovaj završni rad pisan je o zdravstvenoj njezi osoba s karcinomom jetre. U uvodnom dijelu anatomski je opisana jetra te krvotok jetre. Nakon toga sam pisala o fiziologiji jetre te metabolizmu bjelančevina, masti, ugljikohidrata, bilirubina i žučnih kiselina, metab...
Results per page: Sort by:
1,653 publications, page 1 of 166
Last index information
(CSV)