Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Digital library of University of Maribor
Results per page: Sort by:
53,812 publications, page 1 of 5,382
(CSV)
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Pukšič, Dejan;
  (2010)
  Diplomsko delo Dramski repertoar mariborskega gledališča v času od konca prve svetovne vojne do danes z odmevnejšimi predstavami razlaga repertoarno politiko dramskega gledališča v Mariboru po obdobjih, ki predstavljajo prva gledališka iskanja, povrnitev in utrditev sta...
 • Report English OPEN
  Vaníček, Ivan;
  (2018)
  Publisher: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
  Many Soil mechanics textbooks contain only limited information about tensile characteristics. Šuklje’s “Rheological aspects of soil mechanics” [1] is an exception, as he devoted a special chapter to this problem “Tensile and Bending Strength of Soils”. Therefore, it is ...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Baš, Marko;
  (2009)
  Publisher: M. Baš
  Z razvojem pomembnejših storitev interneta smo ugotovili, da se je njegova uporaba začela množično večati po letu 1992 s prihodom World Wide Web-a, čeprav njegovi zametki segajo že v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Hiter razvoj interneta je ustvaril nove potreb...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Baras, Aleksander;
  (2007)
  Publisher: A. Baras
 • Book Slovenian OPEN
  Tominc, Polona; Kramberger, Tomaž;
  (2012)
  Publisher: Fakulteta za logistiko
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Davidović, Kristina;
  (2019)
  Publisher: K. Davidović
  Magistrsko delo obravnava motivacijo, učenje in neformalne oblike učenja. Z raziskavo smo ugotavljali, kakšna je povezanost med motivacijo za učenje angleščine pri pouku, znanjem angleščine in neformalnimi oblikami učenja angleščine na vzorcu slovenskih osnovnošolcev. ...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Pretnar, Anže;
  (2013)
  Publisher: A. Pretnar
  Učni načrt za športno vzgojo za osnovno šolo opredeljuje 20-urni plavalni tečaj v drugem ali tretjem razredu kot del rednega šolskega pouka športne vzgoje, zato ga morajo izpeljati vse šole, tečaj pa je za učence obvezen. Problem raziskave je bila analiza 20-urne me...
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Kos, Neven;
  (2018)
  Publisher: N. Kos
  V magistrskem delu bomo prikazali osnovne zakonitosti metode končnih elementov (v nadaljevanju MKE) in primer reševanja stacionarnega precejanja vode po MKE z več vozliščnimi izoparametričnimi končnimi elementi pri analizi precejanja vode skozi nasute pregrade. Glavni c...
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Šmigoc, Monika;
  (2017)
  Publisher: M. Šmigoc
  Trgovinske organizacije so v današnjem svetu nepogrešljive. Tako kot si mi ne znamo predstavljati nenakupovanja, tako si trgovinske organizacije ne prestavljajo poslovanja brez zadovoljnih odjemalcev, še bolje brez zvestih. Odjemalci so vedno bolj zahtevni, saj nam s po...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Otolani, Mirko;
  (2009)
  Publisher: M. Otolani
  Diplomsko delo opisuje razvoj mobilnega transporterja, namenjenega predvsem pretovarjanju potniške prtljage in manjšega kosovnega tovora na letalo ali obratno. V uvodnih delih diplomskega dela so predstavljene zahteve letalske panoge in standardi za razvoj mobilnega ...
Results per page: Sort by:
53,812 publications, page 1 of 5,382
Last index information
(CSV)