Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of the School of Dental Medicine University of Zagreb
Results per page: Sort by:
519 publications, page 1 of 52
(CSV)
 • Master thesis Croatian OPEN
  Medved, Monika;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Dental Anthropology.
  Potraga za novim načinima liječenja dovela je do istraživanja matičnih stanica. Postoje dva tipa matičnih stanica: embrionalne matične stanice i odrasle mezenhimalne matične stanice. Embrionalne matične stanice izolirane su iz unutrašnje stanične mase blastociste, dok s...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Štetić, Sandra;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Removable Prosthodontics.
  Titan i legure titana se već više od trideset godina koriste u dentalnoj medicini za izradu implantata i protetskih radova. Razlog tome su izvrsna mehanička svojstva, otpornost na koroziju te biokompatibilnosti kojima on može u potpunosti zamijeniti primjenu tradicional...
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Novak-Bilić, Gaby;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Chair of Dermatovenerology.
  U patogenezi kontaktnog dermatitisa (KD) sudjeluju brojni čimbenici, među kojima se navodi i CD44. U prijašnjim istraživanjima na animalnom modelu pokazalo se da bi CD44 mogao sudjelovati u usmjeravanju upalnih stanica u lezije kože tijekom razvoja upale u alergijskom i...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Balta, Renata;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Removable Prosthodontics.
  Vrlo često u stomatološku ordinaciju dolaze pacijenti zbog pojava dijastema između zubi, pogotovo u gornjoj čeljusti. Suvremene tehnike u stomatologiji nude nam veliki raspon materijala i metoda izrade kako bi dobili što prirodniji završni izgled. Ovisno o etiologiji, v...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Kos-Grabar, Karlo;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Oral Surgery.
  Vađenje zuba je oralno-kirurški zahvat koji ima svoju dijagnozu, indikacije, kontraindikacije, tehniku te instrumentarij. Izvodi se kad određeni zub ne možemo sačuvati nikakvom drugom stomatološkom intervencijom. Prije početka vađenja bitno je upoznati zdravstveno stanj...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Jurković, Josipa;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Paediatric and Preventive Dentistry.
  Hitna stanja u dječjoj stomatologiji ne događaju se tako često, ali kada se dogode potrebno je znati kako ih prepoznati i na koji način ih liječiti. Najčešće se događaju zbog stresa (vazovagalna sinkopa). Drugi uzroci mogu biti vezani uz osnovnu bolest određenog sustava...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Lončar, Božo;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Removable Prosthodontics.
  Uvođenje terapije implantatima poboljšalo je kakvoću života bezubim pacijentima. Terapija je izvorno bila zamišljena kao potpora mostovima na skidanje kod bezubih pacijenata. Međutim, nadomjesne upotrebe su se razvile za liječenje pacijenata s upitnim stanjem k...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Komar, Katarina;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Oral Medicine.
  Pušenje duhana ima dokazano štetan učinak na cjelokupno opće i oralno zdravlje. Redovito informiranje pacijenata o štetnostima duhanskog dima i savjetovanje prestanka pušenja može imati veliki utjecaj na smanjenje udjela pušača u zajednici. Stomatolozi kao zdravstveni d...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Antunović, Marija;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Endodontics and Restorative Dentistry.
  Cilj endodontskog liječenja zuba je uklanjanje intrakanalne infekcije kemo-mehaničkom obradom korijenskog kanala i prevencija reinfekcije što se postiţe punjenjem kanala i koronarnom restauracijom zuba. Danas su na trţištu dostupni brojni endodontski instrumenti i tehni...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Oreč, Marko;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Periodontology.
  Veza izmeĎu oralnog i sistemskog zdravlja već je dugo predmet istraţivanja. U brojnim studijamaje dokazano kako je osnovna parodontna bolest povezana s povećanim rizikom za bolesti kardiovaskularnoga sustava. Oralne infekcije i koronarna oboljenja su bolesti...
Results per page: Sort by:
519 publications, page 1 of 52
Last index information
(CSV)