Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of Faculty of Pharmacy and Biochemistry University of Zgreb
Results per page: Sort by:
798 publications, page 1 of 80
(CSV)
 • Master thesis Croatian OPEN
  Baković, Miro;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of pharmaceutical technology.
  Nanolijekovi se intenzivno istražuju i razvijaju s ciljem značajnog poboljšanja sigurnosnog profila i djelotvornosti postojećih lijekova (a što se najčešće postiže uklapanjem u različite nosače nanometarskih dimenzija) ili se razvijaju nove molekule djelatnih tvari koje...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Orlić, Petra;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of pharmaceutical botany.
  Provedeno je etnobotaničko istraživanje na otoku Krku, a u istraživanju je sudjelovalo 25 osoba starijih od 55 godina koji raspoznaju i koriste samoniklo ljekovito i jestivo bilje. Ispitanici su naveli 28 ljekovitih i 25 jestivih biljnih vrsta, te neke biljne vrste koje...
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Vujić, Lovorka;
  (2013)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of food chemistry.
  Obzirom na porast svjesnosti o preventivnoj i protektivnoj ulozi prehrane kod mnogih oboljenja, u okviru ovog rada istraživane su mogućnosti razvoja keksa nižeg glikemijskog indeksa kao funkcionalnog proizvoda na bazi žitarica. Istraživanja su provedena na šesnaest vrst...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Čaušević, Tina;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Centre for applied pharmacy.
  Cilj istraživanja: Cilj ovog rada bio je analizirati terapijske probleme prikupljene tijekom stručnog osposobljavanja studenata pete godine Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ispitanici i metode: Studenti su podatke o bolesnicima prikupili u razd...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Marušić, Andrija;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of pharmaceutical analysis.
  Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti plijesni. Oni mogu kontaminirati hranu te izazvati štetne učinke kako u životinja, tako i u ljudi te zbog toga predstavljaju ozbiljne probleme za gospodarstvo i zdravlje ljudi. U organizam najčešće ulaze ingestijom k...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Pepić, Ivona;
  (2017)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of pharmaceutical technology.
  Kitozan je trenutno jedan od najperspektivnijih polimera u razvoju suvremenih farmaceutskih oblika zbog dobrih mukoadhezivnih svojstava i povoljnih bioloških učinaka. Svrha ovoga rada bila je priprava kitozanskog gela prikladnog za uklapanje liposoma s diltiazemklor...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Vukelić, Mia;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Centre for applied pharmacy.
  Percepciju bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima možemo opisati kao individualnu spoznaju, koja je definirana kao emocionalan doživljaj vlastitog stanja, zdravlja ili bolesti koji onda utječe na bolesnikov život u sklopu tog stanja. Dosadašnj...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Kuharić, Maja;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry.
  Cilj istraživanja: Varfarin se koristi već 60 godina u antikoagulantnoj terapiji i iako je vrlo učinkovit, lijek ima niz ograničenja u svojoj primjeni zbog čestih nuspojava i nepravilnog korištenja te zbog toga predstavlja velik problem za pacijente i zdravstveni su...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Poje, Goran;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of medicinal chemistry.
  Novija istraživanja pokazuju da su epigenetske modifikacije jednako bitne u procesu razvoja tumora kao i mutacije gena. Posebno se ističu acetilacije, odnosno deacetilacije jer utječu na strukturu kromatina čime određuju gensku ekspresiju. U tumorskih stanica uo...
 • Master thesis English OPEN
  Radić, Kristina;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of biochemistry and molecular biology.
  Složene interakcije mitohondrijske i nuklearne DNA onemogućuju otkrivanje pravog uzroka nasljednih mitohondrijskih bolesti kao i pružanje učinkovite terapije. Leberova nasljedna optička neuropatija (LHON), jedna od najučestalijih nasljednih optičkih neuropatija, je posl...
Results per page: Sort by:
798 publications, page 1 of 80
Last index information
(CSV)