Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:E-resource repository of the University of Latvia
Results per page: Sort by:
37,917 publications, page 1 of 3,792
(CSV)
 • Doctoral thesis OPEN
  Kostina, Jekaterīna;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Annotation of thesis: In the dissertation on the basis of analysis of philosophical, psychological, pedagogical and music pedagogical scientific cognitions the essence of social-professional competence was defined, and the definition and the structure of socio-...
 • Book English OPEN
  Latvijas Universitāte;
  (2003)
  Publisher: Latvijas Universitāte
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Grīniņa, Inga;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma: “Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt un salīdzināt Lielbritānijas un Latvijas politiskos skandālus laika posmā no 2005. – 2010. gadam, lai konstatētu skandālu tipus, kā arī izpētītu politisk...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Katkovska, Lāsma;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Autore darbā ir analizējusi testamenta apstrīdēšanas pamatus, proti, iemeslus, lai testaments nestātos likumīgā spēkā. Autore bakalaura darbā ir apskatījusi testamenta kā vienpusēja tiesiska darījuma jēdzienu, testamenta apstrīdēšanu gribas defektu ietekmē, kā arī anali...
 • Bachelor thesis OPEN
  Bartulsons, Toms;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Adenozīna A3 receptors pieder ar G – proteīnu saistīto receptoru grupai, kurai ir liela nozīme fizioloģiskajās funkcijās un ir daudzu farmakoloģisko pētījumu mērķis. Šis ir pirmais pētījums, kurā salīdzina adenozīna A3 receptora wild type un cilvēku populācijā sasto...
 • Contribution for newspaper or weekly magazine Latvian OPEN
  Latvijas Zinātņu akadēmija; Radioastrofizikas observatorija;
  (1993)
  Publisher: Zinātne
 • Master thesis OPEN
  Einika, Ligita;
  (2006)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darba mērķis – atklāt bērna un pieaugušā sadarbības nozīmi bērna runas attīstības veicināšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi un realizētu izvirzītos uzdevumus, tiks izmantotas sekojošas pētīšanas metodes: 1.Zinātniskās li...
 • Bachelor thesis OPEN
  Līduma, Sanita;
  (2007)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 61 lapaspusēm, satur 39 attēlus, 16 tabulas, 1 pielikumu un atsauces uz 37 literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: monokulāra, binokulāra lasīšana, binokulārā summācija, sakādes un fiksācijas Darba mērķis: Salīdzinā...
 • Master thesis OPEN
  Butakova, Diana;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Mūsdienās daudzu slimību izcelsmi saista ar hronisku iekaisumu. Šūnu līnijas tiek izmantotas kā modeļsistēmas pirms laboratorijas dzīvnieku eksperimentiem. Iekaisumu izraisa ar baktēriju lipopolisaharīdiem (LPS) un interferonu gamma. Žurku C6 gliomas šūnu līnija ir piem...
 • Bachelor thesis OPEN
  Lapteva, Irīna;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas sporta klubu mārketinga komunikāciju analīze”. Problēmas būtība ir, ka Latvijas sporta klubi plaši neizmanto mārketinga komunikācijas, tāpēc, veselīgam dzīves stilam pieturās maz cilvēku un reti izmanto sporta klubu pakalpojumus. Bak...
Results per page: Sort by:
37,917 publications, page 1 of 3,792
Last index information
(CSV)