Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of the University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Results per page: Sort by:
1,487 publications, page 1 of 149
(CSV)
 • Master thesis Croatian OPEN
  Vujačić, Nikola;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Cilj je rada prikazati na konkretnoj mrežnoj stranici srednjoškolske knjižnice Gimnazije Pula što mrežna stranica srednjoškolske knjižnice treba sadržavati, kakva izgledom mora biti ne bi li uspješno komunicirala sa svojim korisnicima i javnosti. Rad će pokazati da na i...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Zeman, Matea;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Cultural Studies.
  Rad nastoji prikazati na koje se sve načine zvuk i njegove promjene utječu na društvo i kako ga oblikuju, koristeći se primjerima iz glazbe, glazbene i zvučne proizvodnje iz raznih dijelova svijeta. Analizirani tekstovi i primjeri su diskursi koji proizlaze iz mnogo raz...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Glažar, Marta;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Cultural Studies.
  Kombiniranim metodologijama, od analize tekstova i raznih članaka te hvatanja u koštac s pravnim dokumentima pa do rada na terenu, ovaj diplomski rad sistematizirano analizira projekt Europske prijestolnice kulture i kulturne strategije grada Rijeke koje se blisko veţu ...
 • Article Croatian OPEN
  Marinković, Marina; Zubčić, Sanja;
  (2017)
  U radu se na temelju rezultata vlastitoga terenskoga istraživanja opisuje fonologija mjesnoga govora Smišljaka, koji je u dosadašnjim dijalektološkim istraživanjima pridružen istočnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta. Analiziraju se inventar, realizacija i...
 • Article Croatian OPEN
  Jurčić Katunar, Cecilija;
  (2018)
  Dinamika stvarne diskursne situacije nalaže da se uz lingvistički oblik metaforička izraza i pozadinsku konceptualnu strukturu (dvodimenzionalni model klasične kognitivne teorije metafore) u obzir uzima i komunikacijski potencijal takova izraza. Sudionici u komunikaciji...
 • Article Croatian OPEN
  Mazzieri-Sanković, Gianna; Peršić, Iva;
  (2017)
  Ovaj rad predstavlja prvi dio istraživanja koje se provodi na udžbenicima talijanskoga kao materinskog jezika u uporabi u školama talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Budući da je riječ o području koje je dosad malo (ili nimalo) istraženo, nužno je bolje shvatiti ...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Berić, Emanuela;
  (2018)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History.
  Ovaj rad bavi se problematikom razvoja školstva u gradu Rijeci tijekom 20. stoljeća. Cilj rada je pružiti pregled denacionalizacijskih utjecaja prisutnih u riječkoj prosvjeti, te prikazati kako se razvijalo narodno hrvatsko školstvo u drugoj polovici 20. stoljeća. U rad...
 • Bachelor thesis German OPEN
  Polić, Lucija;
  (2018)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of German Language and Literature.
  Rad ne sadrži sažetak.
 • Master thesis Croatian OPEN
  Košak, Lara;
  (2018)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Tema ovog rada su bajke braće Grimm u nastavi Hrvatskoga jezika. S obzirom na rijetkost njihove upotrebe u nastavi Hrvatskoga jezika, rad se sustavnije bavi njima. Ovaj rad donosi brojne načine na koje se bajke braće Grimm mogu primijeniti u nastavnim područjima Hrvatsk...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Hefler, Matija;
  (2017)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of English Language and Literature.
  False friends, false pairs or faux amis are a linguistic phenomenon presenting a great deal of trouble to translators. False friends are two words from different languages that may look and sound similar, but their meaning is either partially or entirely different. This...
Results per page: Sort by:
1,487 publications, page 1 of 149
Last index information
(CSV)