Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of the Chatolic Faculty of Theology in Đakovo
Results per page: Sort by:
118 publications, page 1 of 12
(CSV)
 • Master thesis Croatian OPEN
  Lučić, Anita;
  (2015)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Systematic Teology. Chair of Liturgics.
  Istočna i Zapadna crkva, iako na prvi pogled različite, imaju mnogo sličnosti. Upravo i je cilj ovoga rada prikazati sličnosti ove dvije Crkve, posebno sličnosti u sakramentu svetoga reda. Poznato nam je da svaka religija ima osobe koje u ime naroda prinose žrtve Bo...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Odobašić, Maja;
  (2017)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Practical Teology.
  Anoreksija i bulimija spadaju u poremećaje hranjenja koji čine podskupinu psihosomatskih poremećaja. Ova dva, često po život opasna poremećaja prehrane, imaju mnogo toga zajedničkog, ali ipak imaju razlike koje se mogu primijetiti, ne samo u načinu destrukcije svoga tij...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Jurić, Edo;
  (2017)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Practical Teology. Chair of Pastoral theology.
  U okviru ovoga rada obrađen je problem pastoralnog odgovora na problem migranata nekršćana u prolasku pri čemu je cilj i svrha dati nacrt teološke utemeljenosti takvog pastorala te smjernice za njegovu izradu. U prvom dijelu rada obrađena je terminologija vezana uz...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Kokanović, Marija;
  (2018)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Phylosophy and History. Chair of Philosophy.
  Ovaj psihološko-teološki diplomski rad govori o zaljubljenosti, ljubavi, seksualnim odnosima i čistoći tijela za vrijeme ljubavne veze kršćanskog mladića i djevojke. Kao katolik, svaki je mladi čovjek pozvan sačuvati dostojanstvo svoga tijela jer tijelo je hram Duha Sve...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Dugandžić, Ivana;
  (2015)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Phylosophy and History. Chair of Church History.
  Izbor novoga Rimskog prvosvećenika, pape Pia XII. godine 1939., dogodio se iste godine kada i početak Drugoga svjetskog rata. Uzimajući geslo: Opus iustitie, pax! Papa na početku svoga pontifikata moli za mir u svijetu, smatrajući da mirom ništa nije izgubljeno, a da se...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Martinović, Josipa;
  (2018)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Practical Teology. Chair of Moral Theology.
  Kremiranje (spaljivanje) tijela je praksa koju pronalazimo od najstarijih vremena. U diplomskom radu želimo stoga donijeti teološko-moralnu prosudbu kremiranja tijela u svjetlu kršćanske vjere, osobito potaknuti naputkom Kongregacije za nauk vjere „Ad resurgendum cum Ch...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Rajić, Marko;
  (2016)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Biblical Sciences and Patrology. Chair of the New Testament Scriptures.
  Ovaj rad analizira Pavlovu poslanicu Galaćanima po principima retoričkog kriticizma. Ovakav pristup biblijskim tekstovima postao je prominentan u posljednjih četrdesetak godina. Rani zagovornici ove metode djelovali su pod pretpostavkom da je Pavao pisao u skladu sa tad...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Nedeljković, Dominik;
  (2018)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Practical Teology. Chair of Canon Low.
  Tema diplomskog rada je sustavni prikaz nastanka i razvoja velikih sjemeništa temeljem povijesnih datosti i pravnih činjenica. Rad je tematski podijeljen u tri poglavlja u kojima se opisno - komparativnom metodom nastoji prikazati tema diplomskoga rada. Prvo poglavlje o...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Amidžić, Mihaela;
  (2016)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Practical Teology. Chair of Moral Theology.
  U diplomskom radu obrađuju se temeljne postavke osnovnog moralnog bogoslovlja prije i nakon Drugoga vatikanskog sabora. Ova analiza temelji se na usporedbi dvaju priručnika moralne teologije na hrvatskom jeziku, od kojih je jedan, Osnovno moralno bogoslovlje dr. sc Andr...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Kovač, Damjan;
  (2019)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Systematic Teology. Chair of Dogmatic Theology.
  Situacija u kojoj se ljudsko društvo danas nalazi odiše relativizmom, zaboravom „starih“, odnosno kršćanskih vrijednosti uopće. Kako se kršćanstvo zapostavlja, zapostavljaju se i njegova učenja i doktrine. Isto vrijedi i za eshatološka pitanja od kojih se danas posebno ...
Results per page: Sort by:
118 publications, page 1 of 12
Last index information
(CSV)