Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of the Faculty of Food Technology and Biotechnology
Results per page: Sort by:
672 publications, page 1 of 68
(CSV)
 • Article English OPEN
  Zechner-Krpan, Vesna; Petravić-Tominac, Vlatka; Gospodarić, Iva; Sajli, Lana; Đaković, Senka; Filipović-Grčić, Jelena;
  (2010)
  Two different procedures have been used for isolation of water-insoluble b-glucans from brewer’s yeast: alkaline-acidic isolation (AA) and alkaline-acidic isolation with mannoprotein removal (AAM). The obtained b-glucans were then dried by air-drying, lyophilization and...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Đurđević, Mirna;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Process Engineering. Laboratory for Measurement, Regulation and Automatisation.
  Alkohol je energetski bogata psihoaktivna tvar čija je energetska gustoća 7 kcal/g. Unos alkohola utječe na dnevni energetski unos osoba koje ga umjereno piju. Alkoholna pića su izuzeta iz Uredbe EU br. 1169/2011 Europskog parlamenta i vijeća o informiranju potrošača o ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Piškor, Dominik;
  (2017)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Chemistry and Biochemistry. Laboratory for Organic Chemistry.
  Derivati ferocena i nukleobaza postaju sve veći predmet istraţivanja zbog dokazane bioloških aktivnosti, kao što je antitumorska i antiviralna. Zbog toga imaju veliku primjenu u različitim područjima kemije te sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji. Cilj ovog rada...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Križanac, Andrea;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Biochemical Engineering. Laboratory for Biochemical Engineering, Industrial Microbiology and Malting and Brewing Technology.
  U ovom radu provedeno je određivanje koncentracije C18 sfingozina i C18-DL-erythrosfinganina ekstrahiranih iz uzoraka seruma zdravih ispitanika i ispitanika s dijagnosticiranim metaboličkim sindromom. Cilj rada je bio utvrditi mogu li navedene sfingoidne baze poslužiti ...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Križanović, Romana;
  (2017)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Engineering. Laboratory for Meat and Fish Technology.
  Glavni cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj dimljenja na proteolitičke procese i oksidaciju proteina u suhoj šunki. Uzorci su bili pripremljeni prema jednakoj tehnologiji prerade, razlika je u 50 %-tnoj redukciji aplikacije dima u dimnoj komori. Ispitivanje se sastoj...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Latin, Maja;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Engineering. Laboratory for Technology of Milk and Milk Products.
  Kravlje mlijeko fermentirano je s 3 različite koncentracije inokuluma kombuche (5, 10 i 15%) te na dvije temperature (40 i 43 ). Kombucha je uzgajana na crnom čaju te je kao takva korištena za inokulum. U uzorcima fermentiranog mlijeka praćene su razlike u trajanju ferm...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Lisica, Patricija;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Engineering. Laboratory for Technology of Fruits and Vegetables Preservation and Processing.
  Cilj ovog istraživanja je bio ispitati utjecaj otapala i vremena ekstrakcije na sadržaj polifenola i antioksidativnu aktivnost iz prethodno liofiliziranih te odmašćenih uzoraka sjemenki grožđa sorti Merlot, Teran te Cabernet Sauvignon. Ekstrakcija je provedena u ultrazv...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Ivančić, Fran;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Biochemical Engineering. Laboratory for Biochemical Engineering, Industrial Microbiology and Malting and Brewing Technology.
  Cilj ovog rada bio je provesti predobradu lignocelulozne sirovine (pšenične slame podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja) u visokotlaĉnom reaktoru s H2SO4 kao katalizatorom i istražiti utjecaj različitih koncentracija kiseline i vremena zadržavanja na sastav hidrolizata. Tako...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Vrančić, Ema;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Engineering. Laboratory for Food Processes Engineering.
  Svrha ovog rada je odrediti utjecaj hladne plazme na stanice kvasca Saccharomyces cerevisiae S288C. Uzorci kvasca su tretirani različitim protocima plina argona (1, 1.5 i 2 L/min) uz različito vremensko trajanje tretmana (1, 3, 5 i 20 min). Uzorcima je prije i nakon tre...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Ružman, Edi;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Quality Control. Laboratory for Food Quality Control.
  Cilj ovog istraživanja bio je određivanje kalcija i magnezija prisutnih u bagremovom i cvjetnom medu prikupljenom od hrvatskih pčelara. Istraživanje je provedeno na deset uzoraka bagremovog i deset uzoraka cvjetnog meda. Uzorci su tretirani tehnikom „suhog“ spaljivanja,...
Results per page: Sort by:
672 publications, page 1 of 68
Last index information
(CSV)