Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості
Results per page: Sort by:
125 publications, page 1 of 13
(CSV)
 • Article English OPEN
  Ольга Василівна Шулима;
  (2017)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Одним із способів реалізації політики енергоефективності є розробка і впровадження енергозберігаючих технологій шляхом збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії. Енергозабезпечення залежить від наявності акумуляторних батарей, сонячних панелей, вітро...
 • Article English OPEN
  Stanislav Velykodniy;
  (2019)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Предметом роботи є проектні коефіцієнти, що уводяться до моделі реінжинірингу програмної системи. Мета роботи. Сформувати метод представлення проектної оцінки реінжинірингу програмних систем, на підставі якого приймається остаточне рішення щодо доцільності виконання реі...
 • Article English OPEN
  Світлана Юріївна Даншина;
  (2018)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Предметом дослідження в статті є фактори, що сприяють підвищенню результативності внутрішніх комунікацій шляхом обрання якісних технічних засобів. Мета – побудова моделі оцінювання якості технічних засобів для їх застосування в процесах комунікацій проекту розвитку. Зав...
 • Article English OPEN
  Євген Віталійович Діденко;
  (2017)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Предметом дослідження в статті є створення моделі оцінки ризиків виробничого травматизму як фактору безпосереднього впливу на стан та характер відносин між роботодавцем та найманим працівником. Мета – побудова моделі оцінки ризиків виробничого травматизму в підсистемі к...
 • Article English OPEN
  Олександр Семенович Пономарьов; Марина Анатоліївна Гринченко; Олена Володимирівна Лобач;
  (2018)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Предмет статті полягає у визначені поняття надійності кожного виконавця проекту, а також проектної команди у цілому як однієї з інтегральних характеристик успіху проекту. Мета статті – розкрити значення та місце надійності команди проекту та її учасників в загальної сис...
 • Article English OPEN
  Alina Lytvynenko; Yevgen Dorokhov;
  (2018)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  The subject matter of the research is the financial investment and the application of innovative technologies to improve accounting in the context of investment management as one of the most important components of economic development. The goal is to study the methodol...
 • Article English OPEN
  Oleksandr Teletov; Vladimir Grigorenko;
  (2019)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  The subject of research is the transform processes taking place at Ukrainian small and medium enterprises and development of theirs marketing strategies. The purpose of the work is to study the role of marketing strategies for small and medium enterprises in Ukraine. Th...
 • Article English OPEN
  Ольга Володимирівна Малєєва; Аліна Володимирівна Єлізєва; Наталія Вікторівна Косенко; Вікторія Валеріївна Невлюдова;
  (2018)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Предметом дослідження є методи й інформаційні технології логістичного управління закупівлями виробничого підприємства. Мета – зниження витрат й скорочення часу на матеріально-технічне забезпечення виробництва за рахунок розробки та впровадження прикладної інформаційної ...
 • Article English OPEN
  Нина Георгиевна Кучук; Александр Александрович Можаев; Сергей Игоревич Шматков; Наталья Викторовна Косенко;
  (2018)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Актуальность исследования. Инфраструктура, создаваемая на конвергентной платформе, предполагает объединение памяти, вычислительных и сетевых ресурсов в единый пул, а при гиперконвергентной архитектуре вычислительные мощности, хранилища, серверы, сети объединяются в одно...
 • Article English OPEN
  Анна Анатоліївна Дорохіна; Альона Юріївна Старостіна; Роман Володимирович Артюх; Віктор Гопєєнко;
  (2018)
  Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
  Предметом дослідження в статтіє процеси планування змісту портфелю будівельних проектів. Мета роботи - виявлення зв’язків між основними елементами змісту будівельних проектів у складі портфелю з урахуванням інтересів зацікавлених сторін. В статті вирішуються наступні за...
Results per page: Sort by:
125 publications, page 1 of 13
Last index information
(CSV)