Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Results per page: Sort by:
252 publications, page 5 of 26
(CSV)
 • Article English OPEN
  Jeleč, Mario; Varevac, Damir; Zovkić, Jurko;
  (2014)
  This paper provides a systematic review of research on glued laminated timber beams with circular and rectangular openings. Experiments on girders with unreinforced openings varied several parameters, including the girder span and shape, opening position and shape, and ...
 • Article Croatian OPEN
  Brleković, Tamara; Tadić, Lidija; Bonacci, Ognjen;
  (2015)
  Na području grada Osijeka, kao i okolici, poplave se bilježe već od 18. st. Od tada je pretvoren dio okolnog močvarnog područja u naselja i poljoprivredna područja, skraćen je tok rijeke Drave, a smanjeno je i inundacijsko područje. Blizina ušća Drave u Duna...
 • Article Croatian OPEN
  Felja, Melani; Ćosić, Krunoslav; Netinger, Ivanka;
  (2013)
  U radu je dan pregled svojstava poroznog betona te prikazane prednosti njegove uporabe u kolničkim konstrukcijama. Pripremljene su dvije mješavine poroznog betona i mješavina referentnog betona, uobičajeno korištena za izradu betonskih kolničkih konstrukcija, te...
 • Article Croatian OPEN
  Mitrović, Senka; Meštrović, Darko; Morić, Dragan;
  (2010)
  Ovaj rad sažeti je prikaz postupka seizmičke izolacije građevinskih konstrukcija, argumentiran kratkim prikazom provedenih seizmičkih analiza. Dio je diplomskog rada studentice Senke Mitrović, obranjenog u listopadu 2005. godine na Građevinskom fakultetu Osijek....
 • Article English OPEN
  Galić, Mario; Dolaček-Alduk, Zlata; Klanšek, Uroš;
  (2019)
  This paper deals with the impact of transportation problem’s (TP) unbalance on difference between the initial and optimal solution. An analysis based on the executed numerical experiments roughly reveals how the unbalance of linear TP affects differences between objecti...
 • Article Croatian OPEN
  Barišić, Ivana; Rukavina, Tatjana; Dimter, Sanja;
  (2011)
  U radu su prikazane metode određivanja Youngovog modula elastičnosti i Poissonovog omjera cementom stabiliziranih materijala kao osnovnih svojstava za karakterizaciju materijala. Pregledom dosadašnjih istraživanja prikazani su projektni kriteriji ovih slojeva ko...
 • Article Croatian OPEN
  Novoselić, Tijana; Dokšanović, Tihomir; Markulak, Damir;
  (2013)
  Sprezanje je konstrukcijsko rješenje koje ima sve veći značaj zbog velikih potencijala u projektiranju djelotvornijih nosača i pojednostavljenja tehnološkog postupka izvedbe. Iako se sprezanje čelik-beton počelo koristiti prije gotovo stoljeća, neki od oblika sp...
 • Article Croatian OPEN
  Kraus, Ivan; Tirić, Ana; Burilo, Dalibor;
  (2012)
  Propusni beton, kao jedan od ključnih elemenata održivog razvoja, primjenu najčešće nalazi zbog povoljnog utjecaja na okoliš. Zbog relativno svijetle boje, u urbanim sredinama umanjuje efekt vrućeg otoka, a mreža spojenih šupljina reducira prometnu buku. Osim toga, ima ...
 • Article Croatian OPEN
  Obradović, Dino; Šperac, Marija; Marenjak, Saša;
  (2019)
  U radu je dan pregled dosadašnjih istraživanja o mogućnostima primjene ekspertnih metoda (umjetne neuronske mreže, genetski algoritmi, ekspertni sustavi, stabla odlučivanja, Markovljevi lanci i algoritam kolonije mrava) za optimizaciju održavanja sustava odv...
 • Article Croatian OPEN
  Dokšanović, Tihomir; Farkaš, Mario; Njegovanović, Nataša;
  (2012)
  Materijali s malim udjelom ugljika danas su gotovo jednako prihvaćeni kao njihove konvencionalne inačice, ali njihova zastupljenost na tržištu nije značajna, unatoč očitoj dobrobiti po pitanju zaštite okoliša i time ljudskog zdravlja. U okviru održive gradnje pokušava s...
Results per page: Sort by:
252 publications, page 5 of 26
Last index information
(CSV)