Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:
Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Results per page: Sort by:
252 publications, page 4 of 26
(CSV)
 • Article English OPEN
  Krstić, Hrvoje; Marenjak, Saša;
  (2017)
  Costs of maintenance and operation are important part of the Life cycle costs. This paper describes development and validation of a new model for predicting average annual costs of maintenance and operations for the University buildings in Osijek with similar building c...
 • Article English OPEN
  Kolak, Ivan; Ištoka Otković, Irena; Barišić, Ivana;
  (2015)
  Microsimulation traffic models are used to analyze and predict the functionality and safety of traffic networks, especially in critical areas such as intersections. These models have proven particularly useful in analyzing and comparing solutions in the early stages of ...
 • Article English OPEN
  Tadić, Lidija; Dadić, Tamara; Barač, Branimir;
  (2013)
  Kopački rit Nature Park, as a valuable wetland area in the Republic of Croatia, was very often the subject of different investigations. Most of them were dealing with biodiversity and its biological values. There is only a small number of investigations on the Kopač...
 • Article Croatian OPEN
  Abičić, Andrea; Markulak, Damir; Radić, Ivan;
  (2011)
  U radu se opisuje način modeliranja i proračuna priključaka kod spregnutih konstrukcija čelik-beton, u skladu s Eurokod normama HRN EN 1993-1-8:2008 i HRN EN 1994-1-1:2008. Komentiraju se različite varijante izvedbe priključaka te specifičnosti primjene metode k...
 • Article Croatian OPEN
  Morić, Dragan;
  (2002)
  Prikazan je način determinističke kvantifikacije pojma “seizmička otpornost” krutih zgrada s kamenim zidovima. Postupak se temelji na odnosu proračunskih i kapacitetnih vrijednosti parametara odziva konstrukcije. Pri proračunu su varirani parametri bitni za seiz...
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Krstić, Hrvoje;
  (2011)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek.
  U radu se istražuje mogućnost prikupljanja podataka i informacija o karakteristikama građevina i načinima uporabe građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i o troškovima održavanja i uporabe navedenih građevina. Podatci su prikupljani pomoću ...
 • Article Croatian OPEN
  Šimun, Miroslav; Rukavina, Tatjana; Dimter, Sanja;
  (2013)
  Na voznim površinama mostova pri primjeni klasičnih sustava hidroizolacije s tankim asfaltnim slojevima učestalo se pojavljaju plastične deformacije, posebice one oblika kolotraga. U okviru istraživanja provedena je analiza postojećih sustava u eksploataciji, ...
 • Conference object Croatian OPEN
  Mijušković - Svetinović, Tatjana; Šperac, Marija; Jelenić, Matej;
  (2019)
  Publisher: Hrvatske vode
  U radu su analizirane hidrološke promjene na primjeru rijeke Vuke, koja predstavlja najveći slavonski vodotok te jedan od većih pritoka Dunava. Rijeka Vuka izvire na Krndiji, ali može se reći da je početak rijeke Vuke akumulacija Borovik. Ušće rijeke Vuke je...
 • Article Croatian OPEN
  Sigmund, Vladimir; Bošnjak-Klečina, Mirjana; Guljaš, Ivica; Stanić, Andreas;
  (2000)
  Opisane su razlike između hrvatskih propisa i Eurokoda 8 (EC8) koje se odnose na proračun konstrukcija visokogradnje na djelovanje potresa. Uspoređeni su modeli armiranobetonskih (ab) konstrukcija dimenzionirani prema oba propisa. Uspoređivani su modeli raznih s...
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Androjić, Ivica;
  (2013)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
  Gospodarski i tehnološki razvoj utječu na potrošnju energije čija je proizvodnja jedan od uzročnika onečišćenja okoliša, ali i trošenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije [1]. Projekcije ukazuju da će se u svijetu potrošnja energije i energenata do 2030. godine...
Results per page: Sort by:
252 publications, page 4 of 26
Last index information
(CSV)