Advanced Search for Publications
Simple search
Search for:Diposit Digital de Documents de la UAB
Results per page: Sort by:
67,052 publications, page 4 of 6,706
(CSV)
 • Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
  Sarsanedas Palau, Joan; García del Pino, Fernando; Morton Juaneda, Ana; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències;
  (2010)
  En el present treball s'ha avaluat el potencial dels nemàtodes entomopatògens per a controlar la plaga de R. ferrugineus. Per fer-ho, s'ha determinat la susceptibilitat d'aquesta a 4 espècies diferents de nemàtodes: Steinernema carpocasae (soca B14, IDEBIO, BIOVERD), St...
 • Master thesis English OPEN
  Lorente Bibiloni, Francisco Javier; Felip, Rosamaria; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació;
  (2018)
  Per aquest estudi es demanà als estudiants que fessin dues activitats on s'havien de gravar. Entre ambdues, se'ls va informar sobre la pronunciació dels fonemes [ɚ] i [ɝ] i se'ls demanà de fer una activitat de fonètica. Totes les paraules pronunciades correcta o incorre...
 • Review Catalan; Valencian OPEN
  Mensa i Valls, Jaume;
  (2006)
  Index de les obres ressenyades: Franco TRABATTONI, La verità nascosta. Oralità e scritura in Platone e nella Grecia classica. Roma: Carocci Editore, 2005.
 • Doctoral thesis English OPEN
  Sentís Herrera, Gael; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física;
  (2014)
  Una de las tareas fundamentales de la Teor a de la Informaci on Cu antica consiste en identi car el estado en que ha sido preparado un sistema cu antico. Cuando las posibles preparaciones forman una lista nita de estados, el problema recibe el nombre de discriminaci on ...
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i de Promoció;
  (2016)
  El formaldehid i el metanol són les dues molècules basades en carboni més simples, i a partir d'elles es formen altres més complexes. Un estudi recent ha realitzat simulacions computacionals que han permès comprovar que la formació d'aquestes molècules es deu a la hidro...
 • Research English OPEN
  WaterInnEU; Delft University of Technology;
  (2015)
  The data availability report presents the database of European funded projects that support the implementation of the Water Framework Directive and the Floods Directive. Additionally, the report presents the applied criteria to include projects in the database, and expl...
 • Article English OPEN
  Cole, Helen; Reed, Holly E.; Tannis, Candace; Trinh-Shevrin, Chau; Ravenell, Joseph E.;
  (2018)
  Unidad de excelencia María de Maeztu MdM-2015-0552 The parent studies were funded by the National Institute on Minority Health and Health Disparities, National Institutes of Health (no. 1P60MD003421), the National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes...
 • Article Spanish; Castilian OPEN
  Foguet i Boreu, Francesc;
  (2006)
 • Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
  Alvarado Moreno, María Caridad;
  (2002)
  Consultable des del TDX Títol obtingut de la portada digitalitzada El asma infantil es una enfermedad crónica que implica en los padres una serie de demandas emocionales y dificultades prácticas, que muchas veces conlleva riesgos en el funcionamiento familiar norm...
 • Article English OPEN
  Liang, Haihua; Llibre, Jaume; Torregrosa, Joan;
  (2016)
  Agraïments: The first author is supported by the NSF of China (No. 11201086), the Foundation for Distinguished Young Talents in Higher Education of Guangdong, China (No.2012LYM0087) and the Excellent Young Teachers Training Program for colleges...
Results per page: Sort by:
67,052 publications, page 4 of 6,706
Last index information
(CSV)